Zoek in de site...

Aanmelden

De inschrijvingen zijn gesloten voor 2020!

Wij zijn strikt gehouden aan het maximum van 100 deelnemende teams en streven naar een zo breed mogelijke aanwezigheid van scholen. Per school kunnen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, één of twee teams deelnemen.

De organisatie beslist rond juli door middel van loting over het aantal teams dat per school toegelaten kan worden.

Inschrijfgeld per team is € 10. Na definitieve toelating zal er contact worden opgenomen over de betaling van het inschrijfgeld. Daarnaast krijgt u bericht over verdere registratie; daarbij hoeven ook pas de namen van de teamleden opgegeven worden.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de mail. Indien u deze niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op met de Toernooidirectie via toernooi@math.ru.nl.