Zoek in de site...

FAQ - Wiskundetoernooi Online

Vanwege de huidige coronamaatregelen binnen het wetenschappelijk onderwijs is het niet mogelijk om het toernooi fysiek te organiseren. Desondanks gaan wij online en zullen wij een fantastisch Wiskundetoernooi beleven vanachter onze computers!

Op deze pagina vindt u meer informatie en de meest gestelde vragen rondom het Wiskundetoernooi van 2021. Mocht iets onduidelijk zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de toernooidirectie. Waar nodig zullen we deze pagina uitbreiden.

Overzicht van vragen

Gaat het toernooi door?
Mag mijn school deelnemen?
Waar kan ik mijn teamnummer vinden?
Wat zijn de inschrijfkosten en hoe betaal ik deze?
Moet ik mijn team nog registreren?

Hoe maak ik een account bij Discord aan?
Hoeveel accounts bij Discord heb ik voor mijn team nodig?
Welke gegevens van Discord dien ik bij de registratie door te geven?
Hoe vind ik deze benodigde gegevens?
Wanneer dien ik aanwezig te zijn in de Discord-server?
Welke weergavenaam moet ik in de server gebruiken?
Hoe pas ik mijn weergavenaam aan?

Hoe maken scholieren de Estafette?
Hoe wordt de Sum of Us gemaakt?

Algemene vragen

Gaat het toernooi door?

Ja! Het toernooi zal als gepland op 24 september 2021 gehouden worden, maar wel via online diensten.

Het toernooi zal zelf gehouden worden via Discord en gebruik maken van livestreams op YouTube. Meer informatie over het opzetten van een account kan je hieronder lezen.

Mag mijn school deelnemen?

Ja! Wij hebben besloten dat alle teams kunnen deelnemen, ook de teams die nu nog op de reservelijst staan. Let op: Alle teams dienen nog wel vooraf geregistreerd te worden!

Waar kan ik mijn teamnummer vinden?

Uw teamnummer is te vinden in de lotingsmail. Staat op onze website dat de loting is geweest en heeft u geen mail ontvangen over het resultaat van de loting? Wacht nog 24 uur en neem daarna contact op met de Toernooidirectie.

Wat zijn dit jaar de inschrijfkosten en hoe betaal ik deze?

De inschrijfkosten zijn dit jaar € 20,- per team.

Betalen gaat via overschrijving naar het rekeningnummer van de Radboud Universiteit met als kenmerk "62001094 (Alle teamnummers)". Het rekeningnummer zal u via de mail van ons ontvangen.

De teamnummers zijn van de vorm "210000" waarbij u de laatste 2 (of 3) nullen vervangt door het teamnummer. (Bijvoorbeeld "62001094 (210037 en 210042)" is een geldig kenmerk voor deelname met de twee teams "37" en "42").

Zorg ervoor dat dit kenmerk ook daadwerkelijk wordt opgegeven door diegene die de overschrijving doet. Anders kunnen wij niet zien of u heeft betaald.

Op verzoek kunnen wij u een factuur opsturen. Hierin zijn deze gegevens ook terug te vinden. Stuur hiervoor een mail naar toernooi@math.ru.nl en vermeld hierbij de nummer(s) van de deelnemende team(s).

Moet ik mijn team nog registreren?

Ja, en dat is dit jaar extra belangrijk om goed aan het toernooi deel te kunnen nemen. Wij willen u ook vragen om op tijd de teams te registreren en dit uiterlijk op zondag 19 september 2021 te hebben gedaan. Wanneer het niet lukt om een team rond te krijgen, neem dan contact op om een team uit te schrijven. Hiermee maakt een team op de lotingslijst kans om deel te nemen aan het toernooi.

Vragen rondom Discord

Hoe maak ik een account bij Discord aan?

Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Ga naar discord.com/register.
  2. Vul hier de gevraagde gegevens in en klik op Doorgaan.
    Gebruikersnaam mag je zelf kiezen. Maakt u er eentje speciaal voor het wiskundetoernooi? Dan zou je de naam van uw school samen met "Docent" of "Scholieren" als gebruikersnaam kunnen kiezen.

Hoeveel accounts bij Discord heeft mijn team nodig om deel te kunnen nemen aan het toernooi?

Minimaal 1 per deelnemend team en 1 per docent.

Ieder team heeft minstens 1 account nodig om deel te kunnen nemen. Scholieren kunnen hiervoor een eigen account gebruiken of een door de school aangemaakt account. Er mogen ook meerdere accounts gebruikt worden wanneer het deelnemend team bijvoorbeeld niet bij elkaar kan zitten tijdens het toernooi.

Daarnaast heeft iedere docent 1 eigen account nodig. Dit moet een ander account zijn dan het scholierenaccount. Wederom mag dit een eigen account zijn of een voor de school aangemaakt account.

Welke gegevens van Discord dien ik bij de registratie door te geven?

Alle gebruikersnamen met bijbehorende viercijferige nummers van de accounts die gebruikt zullen worden door het scholierenteam en door de docent.
Geef hierbij ook aan welk account bij de docent hoort, de rest zal automatisch worden ingedeeld als een scholierenaccount.

Wanneer u een account bij Discord aanmaakt krijgt het account naast de opgegeven gebruikersnaam een viercijferig nummer toegewezen. Een voorbeeld hiervan is

UwSchool_Docent#1234.

Hierbij is 'UwSchool_Docent' de door u bedachte gebruikersnaam en '1234' het vanuit Discord toegewezen nummer.

Bij de registratie vragen wij u om zowel het gebruikersnaam als het bijbehorende nummer door te geven van alle accounts die gebruikt zullen worden. Deze kunnen achter elkaar ingevoerd worden.

Gebruik bij het registreren ook het format als gebruikt in het bovenstaande voorbeeld en verbind de gebruikersnaam en het bijbehorende nummer met een '#'! Zo weten welke nummers bij welke gebruikersnaam horen.

Door de combinatie van gebruikersnaam en nummer kunnen wij precies zien welk account bij welk team hoort, en kunnen wij deze ruim op tijd voor het toernooi op de juiste plaats indelen.

Hoe vind ik de gegevens die ik nodig heb?

Wanneer u bij Discord bent ingelogd is links onderin uw gebruikersnaam te vinden. Hieronder staat een # gevolgd door een viercijferig nummer. De gebruikersnaam, het # en dit nummer is wat wij nodig hebben.

Tip: Wanneer u klikt op het # met het viercijferige nummer, dan kopieert u gelijk alle benodigde gegevens van het ingelogde account conform het hierboven beschreven format.

Wanneer dien ik aanwezig te zijn in de Discord-server van het Wiskundetoernooi?

Het registreren van de gegevens is niet voldoende, maar alle deelnemende accounts dienen vooraf ook lid te worden van de Wiskundetoernooi-Discordserver. Alleen daarna kunnen wij iedereen goed indelen.

Het toernooi zal vertraging oplopen wanneer iedereen pas op de ochtend van het toernooi lid wordt van de Discordserver!

Daarom willen wij u vragen of u uiterlijk 21 september alle accounts lid wilt laten maken van onze Discordserver. Dit doet u door op de uitnodigingslink te klikken die u wordt toegestuurd. Log hierbij in met de accounts waarmee u deel wilt nemen.

Wanneer de scholieren met eigen accounts gaan deelnemen, deel dan de uitnodigingslink met de scholieren!

Welke weergavenaam moet ik gebruiken binnen Discord?

Om het overzicht te bewaren willen wij vragen dat ieder team en iedere docent zijn of haar weergavenaam aanpast met daarin duidelijk aangegeven de naam en het teamnummer. U kunt de naam van het Discord-account voor iedere server apart veranderen en hoeft dus niet specifiek een account aan te maken volgens de onderstaande richtlijnen.

De richtlijnen voor de weergavenamen binnen de server zijn als volgt:

Voor teams van scholieren willen wij vragen of de naam kan worden veranderd in teamnummer - schoolnaam. Een voorbeeld in dit format is:

37 - Radboud Universiteit

Meerdere accounts mogen dezelfde weergavenaam hebben, dus dit zal niet tot conflicten leiden.

Voor docenten willen wij vragen of de naam kan worden veranderd in "D"teamnummer - schoolnaam. Een voorbeeld in dit format is:

D37 - Radboud Universiteit

De twee cijfers van het teamnummer die u moet gebruiken in Discord bestaan uit de twee of drie laatste cijfers van het zescijferige teamnummer dat u van ons heeft ontvangen. Oftewel, de bovenstaande voorbeelden zouden passen bij het team met teamnummer 210037. Heeft u bijvoorbeeld een nummer van de vorm 2101##, zoals bijvoorbeeld 210137, dan is 137 het nummer dat u binnen Discord dient te gebruiken.

Hoe pas ik mijn weergavenaam aan binnen Discord?

Om de naam die wordt weergegeven aan te passen gaat u dan als volgt te werk:

  • In Discord is aan de rechterkant een lijst met online gebruikers te vinden. In deze lijst zoekt u uzelf op.
  • U klikt met de rechtermuisknop op uw naam en selecteer "Change Nickname". Hier kunt u uw naam aanpassen.

Voor het aanpassen van de weergavenaam is het niet nodig de gebruikersnaam van een discord-account aan te passen. U kunt dus een al eerder aangemaakt account gebruiken (die bijvoorbeeld het teamnummer van een eerder jaar bevat) en in de server de naam aanpassen. De weergavenaam kan namelijk worden aangepast per server en staat los van de gebruikersnaam van het betreffende account.

Vragen rondom de Estafette en Sum of Us

Hoe maken scholieren de Estafette?

Wij zetten een week van tevoren de opgaven in de Discord, alleen beschikbaar voor de docenten. U kunt deze dan een aantal keer printen. De vragen kunt u net als andere jaren op dezelfde manier aan uw eigen leerlingen presenteren, en vervolgens online invoeren. Het invoeren gaat in een Google Form.

De leerlingen hebben per vraag 3 pogingen om het goede antwoord te geven, en mogen een vraag overslaan als ze dat willen. De vraag is na drie foute pogingen, of bij overslaan, uiteraard fout.
De docent geeft per vraag aan of de leerlingen de vraag uiteindelijk goed of fout hadden en geeft dan de volgende vraag aan de leerlingen.

Wij adviseren om als back-up ook op papier aan te geven welke vragen de leerlingen goed en fout hadden, mochten er internetproblemen ontstaan. Is dit het geval? Neem dan contact op met de toernooidirectie.

Hoe wordt de Sum of Us gemaakt?

Voor de Sum of Us zorgen wij zelf voor online surveillance. De leerlingen krijgen een PDF-bestand met de opgaven, en kunnen online via een Google Form de antwoorden invoeren. Zorg dus voor een aantal laptops/tablets waarop de opgaven gelezen kunnen worden! Uitprinten mag natuurlijk ook, maar let op de tijd! Per team is 1 laptop in principe voldoende voor surveillance en om de antwoorden in te voeren.
Docenten mogen natuurlijk gewoon aanwezig zijn bij de Sum of Us, maar kunnen ook kijken naar een serie filmpjes over Recommender Systems van bij elkaar ongeveer 45 minuten en u kunt hier vervolgens met elkaar via Discord over deze filmpjes of het toernooi zelf overleggen. Dit aanbod is natuurlijk geheel vrijblijvend.