Zoek in de site...

Spelregels Estafette

Maximumscore: 500 punten

Speelduur: maximaal 1 uur

De Estafette bestaat uit twintig problemen. De volgende opgave wordt pas aan het team gegeven als de opgave ervoor opgelost is of opgegeven is. Bij elke opgave staat vermeld hoeveel punten ermee verdiend kunnen worden (20 of 30) en hoeveel punten er nog te behalen zijn met de resterende opgaven. De wedstrijd stopt zodra er een uur is verstreken of als een van de teams het maximum aantal van 500 punten heeft gescoord.

Bij de Estafette opgaven is het gebruik van een (grafische) rekenmachine
nadrukkelijk niet toegestaan.

Het verloop van de wedstrijd

De leden van een schoolteam, bestaande uit 4 of 5 leerlingen, zitten aan een tafel. Van de jury ontvangen zij bij aanvang de eerste opgave. De teamleden lossen de opgave samen zo snel mogelijk op en laten het antwoord zien aan het jurylid.

Is het antwoord goed, dan krijgt het team de volgende opgave. Het jurylid houdt het betreffende puntenkaartje omhoog. Dit wordt opgehaald door de studenten die de score verwerken.

Is het antwoord fout, dan krijgt het team de opgave terug en hebben de scholieren de kans om nog een poging te doen. Voor elke opgave krijgt het team een maximum aantal pogingen; meestal drie. Dit aantal pogingen staat vermeld op het opgave blad.

Ook kan er besloten worden deze opgave op te geven; de opgave mag dan niet later alsnog gemaakt worden. Soms kan opgeven verstandig zijn: de punten voor deze opgave gaan verloren, maar er blijft ook meer tijd over om de resterende punten binnen te halen.

Tijdens de wedstrijd wordt de stand bijgehouden op grote scoreborden.

De einduitslag van het Wiskundetoernooi wordt bepaald door de som van de scores voor de Estafette en Sum of Us.