SWI 2016


SWI 2016, January 25-29 @ Radboud University Nijmegen

114th European Study Group Mathematics with Industry

The Study Group Mathematics with Industry 2016 invites companies to submit problems The Study Group Mathematics with Industry (SWI) is a combined industrial/academic workshop where mathematics is used to tackle problems presented by companies and other organisations outside academia. Roughly between fifty and eighty mathematicians, both from industry and academia, gather during the week to collaborate intensively on industrial problems. Read more ...

114e Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Studiegroep Wiskunde met de Industrie zoekt problemen uit het bedrijfsleven De Studie Groep Wiskunde met de Industrie (SWI) is een industrieel–academische bijeenkomst waar wiskunde gebruikt wordt om problemen op te lossen die door bedrijven en andere niet-universitaire organisaties worden ingebracht. Ongeveer vijftig tot tachtig wiskundigen uit zowel het bedrijfsleven als de academische wereld komen gedurende een week bijeen om intensief samen te werken aan problemen uit het bedrijfsleven. Lees meer ...

NWO      STW

IMG_2056[1] IMG_2114[1] IMG_2046[1]