Zoek in de site...

SWI (nl)

114e Studiegroep Wiskunde met de Industrie

Studiegroep Wiskunde met de Industrie zoekt problemen uit het bedrijfsleven De Studie Groep Wiskunde met de Industrie (SWI) is een industrieel–academische bijeenkomst waar wiskunde gebruikt wordt om problemen op te lossen die door bedrijven en andere niet-universitaire organisaties worden ingebracht. Ongeveer vijftig tot tachtig wiskundigen uit zowel het bedrijfsleven als de academische wereld komen gedurende een week bijeen om intensief samen te werken aan problemen uit het bedrijfsleven. Het concept van de Studiegroep Wiskunde met Industrie ontstond in 1968 in het Engelse Oxford, zie Oxford model en heeft zich langzaam maar zeker over de hele wereld verspreid. Bedrijven presenteren hun probleem op maandag. De deelnemers werken de hele week in kleinere groepen aan de ingebrachte problemen. Gedurende de week houden de groepen nauw contact met de probleemeigenaren om er voor te zorgen dat hun inspanningen op leiden tot voor het bedrijf nuttige nieuwe inzichten. Alle groepen presenteren de resultaten van hun werk op vrijdagochtend. De resultaten van de SWI worden na afloop van de SWI vastgelegd in zowel populaire proceedings (geschreven door een wetenschapsjournalist en bedoeld voor een algemeen publiek) als in wetenschappelijke proceedings (geschreven door de deelnemende wiskundigen). In 2016 zal de Nederlandse SWI onderdak vinden op de Radboud University (Nijmegen) van 25 t/m 29 januari.

Bedrijven die een probleem willen inbrengen bij SWI 2016 kunnen contact opnemen met prof. Eric Cator (e.cator@science.ru.nl, tel. 024 3653140) of dr. Ross Kang (r.kang@math.ru.nl, tel. 024 3653226).