Vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre

Uitzoeken, ontdekken en uitproberen: daarvoor kun je TLC-vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre gebruiken. Een voucher geeft jou en je collega’s de tijd en ruimte om nieuwe dingen in onderwijs uit te proberen en daarvan te leren. Ook kun je een voucher gebruiken om iets in je onderwijs te onderzoeken wat je al tijden verbaast of bezighoudt. TLC-vouchers worden uitgegeven in een samenwerking met de Radboudumc Health Academy.

De mogelijkheden van een TLC-voucher 

Passend bij de themalijnen van het TLC, is het mogelijk om verschillende soorten projecten uit te voeren met behulp van een TLC-voucher. Een voucherproject kan gericht zijn op het ontwikkelen van onderwijs, het verbeteren van de omstandigheden waaronder docenten hun werk doen, of het beter begrijpen van het onderwijs en het leren van iedereen die erbij betrokken is. 

Via een voucher kun je bijvoorbeeld op kleine schaal experimenteren met een nieuwe ICT-tool. Het is ook mogelijk om een combinatie te maken, bijvoorbeeld door de effecten van een vernieuwing te onderzoeken of via een onderzoek te bepalen wat een passende verbetering is. 

Met het geldbedrag dat gekoppeld is aan de vouchers kun je een student-assistent of onderzoeker tijdelijk financieren, een expert inhuren of een didactische tool aanschaffen. De bedoeling is dat je de opgedane inzichten vervolgens deelt met collega-docenten, zodat we van elkaar kunnen leren. 

Focus op studenten, docenten of de organisatie 

Voucherprojecten kunnen op verschillende doelgroepen zijn toegespitst. Er is ruimte voor onderzoek of vernieuwing gericht op studenten, docenten en de organisatie van het onderwijs. Een combinatie is ook mogelijk. Een voucherproject kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor  het verminderen van de werkdruk van docenten en daarbij onderzoeken wat daarvan de gevolgen zijn voor studenten. 

Spelregels 

 • De aanvrager is in dienst van de Radboud Universiteit of het Radboudumc. 
 • Projecten hebben een looptijd van maximaal twee jaar.
 • Er zijn per jaar vier deadlines voor het indienen van een voucheraanvraag. Tussendoor is het voucherteam beschikbaar om met je mee te denken over een mogelijke aanvraag.
 • Er is een maximum van één voucher per cursus/opleiding/afdeling. In beginsel kan een persoon niet meer dan één voucher tegelijk gebruiken. 

Afhankelijk van de impact en omvang van het project kan €2.000 tot maximaal €10.000 per voucher worden aangevraagd. 

Het aanvragen van een TLC-voucher 

Naast een vijftal richtlijnen om in aanmerking te komen voor een TLC-voucher, is er een aantal voorwaarden waar voucheraanvragen aan dienen te voldoen. Deze voorwaarden sluiten aan bij de ambities van het Teaching and Learning Centre. 

Aan welke voorwaarden moet een TLC-voucherproject voldoen? 

Bij het beoordelen van voucheraanvragen wordt op een aantal zaken gelet. 

 • Toepasbaarheid: Een brede relevantie van de probleem- of vraagstelling is belangrijk, zodat andere collega’s en faculteiten ook kunnen leren van het project. We vragen je om inzichten die je opdoet in het project te delen met je collega's en via het TLC-netwerk. 
 • Aanpak: De aanpak die je kiest is creatief, grensoverschrijdend of doorbreekt patronen en is daarmee ook prikkelend voor andere collega’s. 
 • Samenwerking: In het project wordt expertise gebundeld en wordt gewerkt in een team. Wij kunnen je helpen om een team samen te stellen dankzij ons netwerk van docentambassadeurs, onderwijsonderzoekers en onderwijsondersteuners. 
 • Onderbouwing: Je baseert je werkwijze op inzichten uit onderzoek of ervaringen uit de praktijk. Zo bouwen we voort op elkaars kennis en leren we samen meer over ons onderwijs. 
 • Maturiteit: Je hebt een werkplan met concrete acties en beoogde resultaten. Mochten je plannen nog niet zover zijn, dan helpen we je graag om je ideeën te ontwikkelen. 

Wat kun je financieren met een TLC-voucher? 

De financiering is bedoeld voor extra kostenposten die niet onder het reguliere onderwijsproces vallen. Je kunt het budget bijvoorbeeld inzetten voor: 

 • Projectwerkzaamheden zoals compensatie van docenturen, inzet van werkstudenten of het inschakelen van externe expertise. 
 • Materiële kosten zoals de aanschaf van hardware of software, gegevenstranscriptie, vertalingen, grafische vormgeving, kosten voor het organiseren van panelbijeenkomsten of kosten om uitkomsten bij een conferentie te presenteren. 

Hoe vraag je een TLC-voucher aan? 

1. Meld je idee aan

Via dit formulier laat je aan ons weten dat je een idee hebt voor een TLC-voucher. In reactie op jouw aanmelding laten we je weten of het idee past bij een TLC-voucher én voor welke deadline je een aanvraag in kunt dienen. 

We raden je aan om in dit stadium je ideeën in ieder geval alvast een keer te bespreken met iemand van ons team. Dit helpt om trefzeker te werk te gaan. Je kunt een contactverzoek  doen door middel van het formulier. 

2. Dien een aanvraag in

Je vraagt een TLC-voucher aan door een voorstel in te dienen over jouw project. Er zijn twee sjablonen beschikbaar om je voorstel in uit te werken. Het sjabloon ‘TLC-voucher voor innovatie’ gebruik je wanneer jouw ideeën te maken hebben met het vernieuwen of ontwikkelen van onderwijs, het sjabloon ‘TLC-voucher voor onderzoek’ is bedoeld voor ideeën om je eigen onderwijs te onderzoeken. 

Er zijn per jaar vier deadlines voor het indienen van voucheraanvragen: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 november. Je dient je aanvraag via een e-mail in bij  tlcvouchers [at] ru.nl . Via dit e-mailadres kun je ook contact opnemen als je iets wil overleggen over je aanvraag. 

3. Licht je aanvraag toe

Er wordt een gesprek gepland met het TLC-voucherteam waarin je je voorstel toelicht. Je geeft een pitch van zo’n tien minuten, waarna we met elkaar in gesprek gaan over je plannen. Meedenken is het uitgangspunt van dit gesprek; we zullen ideeën aanreiken om je plannen te helpen verwezenlijken. Daarnaast gaan we na of je project overeenkomt met de voorwaarden voor de TLC-vouchers en beoordelen we of het aangevraagde bedrag kan worden toegekend. 

4. Je aanvraag is beoordeeld

Na het gesprek laten we per e-mail weten of een TLC-voucher is toegekend. Als het antwoord negatief uitvalt, laten we je weten waarom je plannen niet in aanmerking komen voor een TLC-voucher en wijzen we je op contacten die mogelijk wel tot een vervolg kunnen leiden. 

Wat gebeurt er nadat een TLC-voucher is toegekend? 

Na toekenning ontvang je een brief met de bevestiging van de toezegging en een verzoek om een kostenplaatsnummer (van je afdeling) waarop het toegekende bedrag kan worden overgemaakt. Vervolgens kun je met het project starten. Gedurende het project onderhouden we graag contact om te horen hoe het gaat. 

Je ontvangt in de loop van het project een uitnodiging om in het TLC-netwerk te vertellen over je project, bijvoorbeeld tijdens een van de activiteiten van het TLC en in onze nieuwsbrief. Daarnaast vragen we je om binnen je eigen netwerk te delen waar je mee bezig bent. 

Na afloop van het project dien je een terugkoppeling in bij  TLCvouchers [at] ru.nl waarin je vertelt welke resultaten het project heeft opgeleverd, wat de uitkomsten van de evaluatie waren, wat relevant is voor anderen die iets dergelijks willen aanpakken en waarin je een financiële verantwoording opneemt van de gemaakte kosten. 

Formats voor het indienen van een TLC voucher project

Contact

Heb je vragen over het aanvragen van een voucher of wil je sparren over je idee? Mail dan naar TLCvouchers [at] ru.nl