Vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre

Uitzoeken, ontdekken en experimenteren: daarvoor zijn de TLC-vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre bedoeld. Een voucher biedt jou en je collega’s de kans om te experimenteren met nieuwe initiatieven in het onderwijs, deze te ontwikkelen en er vervolgens van te leren. Daarnaast kan je een voucher gebruiken om een onderwijskwestie te onderzoeken die je bijvoorbeeld al tijden bezighoudt. TLC-vouchers worden uitgegeven in samenwerking met de Radboudumc Health Academy. Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden en aanvraagprocedure van zo’n voucher.

Snel naar: 

De mogelijkheden van een TLC-voucher 

Met behulp van een TLC-voucher is het mogelijk om verschillende soorten projecten uit te voeren. TLC- voucherprojecten kunnen zich richten op het vernieuwen en innoveren van onderwijs, de professionele ontwikkeling van docenten en onderwijsontwikkelaars, of op het onderzoeken van onderwijs en het leren van iedereen die betrokken is.

Met een TLC-voucher kan je bijvoorbeeld op kleine schaal experimenteren met nieuwe educatieve technologieën. Het is ook mogelijk om een combinatieproject van innovatie en onderzoek uit te voeren, waarbij je bijvoorbeeld de effecten van een vernieuwing onderzoekt of waarbij je via een onderzoek bepaalt wat een passende verbetering is.

Focus op studenten, docenten of de organisatie 

Voucherprojecten kunnen gericht zijn op verschillende doelgroepen. Er is ruimte voor onderzoek of vernieuwing gericht op studenten, docenten en de onderwijsorganisatie. Een combinatie van de verschillende doelgroepen is ook mogelijk. Een voucherproject kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verminderen van de werkdruk van docenten en het uitvoeren van een onderzoek over de bijbehorende gevolgen voor studenten

Wat kun je financieren met een TLC-voucher?

De financiering is bedoeld voor extra kostenposten die niet onder het reguliere onderwijsproces vallen. Je kunt het budget bijvoorbeeld inzetten voor:

 • Projectwerkzaamheden zoals compensatie van docenturen, de inzet van werkstudenten of het inhuren van externe expertise.
 • Materiële kosten zoals de aanschaf van hardware of software, gegevenstranscriptie, vertalingen, grafische vormgeving, het organiseren van panelbijeenkomsten of het presenteren van resultaten bij conferenties.

Spelregels 

 • De aanvrager is in dienst van de Radboud Universiteit of het Radboudumc. 
 • Projecten hebben een looptijd van maximaal twee jaar.
 • Deadlines voor indienen van een voucheraanvraag worden jaarlijks vastgesteld. Tussendoor denkt het voucherteam graag met je mee over een mogelijke aanvraag.
 • Er zijn per jaar vier deadlines voor het indienen van een voucheraanvraag. Tussendoor is het voucherteam beschikbaar om met je mee te denken over een mogelijke aanvraag.
 • Er is ruimte voor één voucher per cursus, opleiding of afdeling en een persoon kan maximaal één voucher tegelijk gebruiken.
 • Afhankelijk van de impact en omvang van het project kan €2.000 tot maximaal €10.000 per voucher worden aangevraagd.

Richtlijnen voor het aanvragen van een TLC-voucher

Er zijn een aantal voorwaarden waar voucheraanvragen aan moeten voldoen. Deze voorwaarden sluiten aan bij de ambities van het Teaching and Learning Centre. 

Bij het beoordelen van voucheraanvragen wordt op een aantal zaken gelet.

 • Toepasbaarheid: Een brede relevantie van de probleem- of vraagstelling is belangrijk, zodat andere collega’s en faculteiten ook kunnen leren van het project. We vragen je om inzichten die je opdoet in het project te delen met je collega's en via het TLC-netwerk. 
 • Aanpak: De aanpak die je kiest is creatief, grensoverschrijdend of doorbreekt patronen en is daarmee ook prikkelend voor andere collega’s. 
 • Samenwerking: In het project wordt expertise gebundeld en wordt gewerkt in een team. Wij kunnen je helpen om een team samen te stellen dankzij ons netwerk van docentambassadeurs, onderwijsonderzoekers en onderwijsondersteuners. 
 • Onderbouwing: Je baseert je werkwijze op inzichten uit onderzoek of ervaringen uit de praktijk. Zo bouwen we voort op elkaars kennis en leren we samen meer over ons onderwijs. 
 • Maturiteit: Het werkplan is duidelijk en bevat concrete acties en beoogde resultaten. Mochten je plannen nog niet zover zijn, dan helpen we je graag om je ideeën verder te ontwikkelen. 

 

Wat kun je financieren met een TLC-voucher? 

De financiering is bedoeld voor extra kostenposten die niet onder het reguliere onderwijsproces vallen. Je kunt het budget bijvoorbeeld inzetten voor: 

 • Projectwerkzaamheden zoals compensatie van docenturen, inzet van werkstudenten of het inschakelen van externe expertise. 
 • Materiële kosten zoals de aanschaf van hardware of software, gegevenstranscriptie, vertalingen, grafische vormgeving, kosten voor het organiseren van panelbijeenkomsten of kosten om uitkomsten bij een conferentie te presenteren. 

Aanvraagprocedure

1. Meld je idee aan: 
Via dit formulier kan je je idee voor een voucherproject bij ons aanmelden. Na het aanmelden van je idee neemt het TLC-voucherteam contact met je op. Vervolgens gaan we samen in gesprek over het idee en kijken we of het idee past bij een TLC-voucher. 

2. Pitch je idee
Na het gesprek werk je je idee verder uit en presenteer je het idee in een pitch van ongeveer tien minuten aan de leden van het voucherteam. Na de pitch gaan we gezamenlijk in gesprek over je plannen. We denken met je mee en reiken ideeën aan om je plannen te helpen verwezenlijken. Dit kan je helpen met het schrijven van de officiële voucheraanvraag.

We streven ernaar om tijdens een pitch-bijeenkomst twee of drie kandidaten hun idee te laten pitchen en na te bespreken. Zo krijg je een bredere input en kun je anderen ook op weg helpen.

3. Dien een aanvraag in: 
Je verwerkt de punten die je hebt meegenomen uit de pitchbijeenkomst tot een officiële aanvraag voor een TLC-voucher volgens een standaard format die je van ons krijgt. Er zijn twee formats beschikbaar om je aanvraag in uit te werken. Het format ‘TLC-voucher voor innovatie’ gebruik je wanneer jouw ideeën te maken hebben met het vernieuwen of ontwikkelen van onderwijs. Het format ‘TLC-voucher voor onderzoek’ is bedoeld voor ideeën om onderwijs te onderzoeken. 

Er zijn vier deadlines per jaar voor het indienen van voucheraanvragen (zie planning). Je dient de aanvraag in door het ingevulde format te mailen naar TLCvouchers [at] ru.nl (TLCvouchers[at]ru[dot]nl). Via dit e-mailadres kan je ook contact met ons opnemen als je iets wilt overleggen over je aanvraag.

4. Beoordeling van de aanvraag
We bespreken de voucheraanvraag in ons team. Als de aanvraag voldoende is uitgewerkt en voldoet aan onze TLC vouchercriteria kennen we de voucher toe. Soms komt het voor dat we nog enkele verbeterpunten willen zien in de aanvraag voordat we de voucher toekennen. In dat geval vragen we je om de feedbackpunten te verwerken en vervolgens de aanvraag opnieuw in te dienen. Mocht het antwoord negatief uitvallen dan laten we je weten waarom je aanvraag niet in aanmerking komt voor een TLC voucher.  

Nadat de TLC-voucher is toegekend

Start project
Is de aanvraag door ons goedgekeurd? Gefeliciteerd! Dan is de TLC-voucher toegekend en kan het project van start gaan. Na toekeninning ontvang je een brief met de bevestiging van de toezegging en een verzoek om een kostenplaatsnummer (van je afdeling) waarop het toegekende project kan worden overgemaakt. Tevens nemen we contact met je op voor een korte beschrijving van je project op onze website.

Tijdens het project
Gedurende het project houden we contact om te horen hoe het gaat. We vragen na ongeveer één kwart en driekwart van de looptijd van je project een update over de stand van zaken van het project en horen graag of er nog iets waar je onze hulp bij kan gebruiken.

Mogelijk nodigen we je in de loop van het project een keer uit om in het TLC-netwerk te vertellen over je project, bijvoorbeeld tijdens een van de activiteiten van het TLC of middels een artikel in onze nieuwbrief. 

Afronding van het project
De resultaten van je project deel je tijdens Voucher Connect, een moment om je project in de spotlight te zetten. Tijdens Voucher Connect presenteer je jouw afgeronde project en woon je de presentaties van enkele andere afgeronde vouchers bij. We ontvangen graag een eindrapport waarin je de financiële verantwoording opneemt van de gemaakte kosten. Je presentatie kan dienen als eindrapport. Het eindrapport kun je inleveren via TLCvouchers [at] ru.nl (TLCvouchers[at]ru[dot]nl). Je project is hiermee afgerond.  

Planning 2024

1. Meld je idee aan via dit webformulier: hele jaar door

2. Pitch je idee; aanmelden voor jouw pitchmoment via TLCvouchers [at] ru.nl (TLCvouchers[at]ru[dot]nl) voor

 • 20 maart 2024
 • 20 mei 2024
 • 20 augustus 2024
 • 20 januari 2025

3. Dien je TLC-voucher aanvraag in via TLCvouchers [at] ru.nl (TLCvouchers[at]ru[dot]nl) voor

 • 31 mei 2024
 • 30 september 2024
 • 20 november 2024
 • 31 maart 2025

N.B. Meld altijd eerst je idee aan en ga met ons in gesprek, voordat je een voucheraanvraag indient.

Rond je project af tijdens Voucher Connect

 • Oktober 2024
 • Maart 2025

Contact

Heb je vragen over het aanvragen van een voucher of wil je sparren over je idee? Mail dan naar TLCvouchers [at] ru.nl (TLCvouchers[at]ru[dot]nl)