TLC-voucherprojecten

Uitzoeken, ontdekken en uitproberen: daarvoor kun je TLC-vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre gebruiken. Een voucherproject sluit altijd aan bij een van de drie themalijnen van het TLC: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie of onderwijsonderzoek. Hieronder zie je een overzicht van alle voucherprojecten.

 • Een portretfoto van docente Serena Daalmans voor de ingang van het Maria Montessorigebouw

  Professionaliseringsmodule voor een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt

  Ondanks dat studenten zeer positief zijn over de master Communicatiewetenschap, missen zij het gevoel goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. Een professionaliseringsmodule kan hierin wellicht het verschil maken.

 • Afbeelding van Lucas Boer en Dylan Henssen

  Anatomieonderwijs met Extended Reality

  De toepassing van Extended Reality in het anatomieonderwijs is al enige tijd een feit. Toch is er nog weinig bekend over de effecten op het leerrendement,de motivatie en cognitieve belasting van studenten. Dylan Henssen en Lucas Boer onderzoeken dit

 • Gender multiculturaliteit Katrine Smiet

  Ontleren om meer te leren

  De huidige filosofie- en religiewetenschappencurricula zijn toe aan meer diversiteit en een kritische blik. Aan de hand van het uitgangspunt van unlearning nemen Smiet en haar collega’s de curricula onder de loep, om ze zo divers te kunnen maken.

 • Project ilse arnoldussen

  Het lichaam beter begrijpen met een 3D-module

  Studenten van medische opleidingen worden geacht om zich een 3D-voorstelling te maken van de verschillende niveau’s van een orgaan, maar het onderwijs faciliteert dat nu nog niet voldoende. Een online module zal helpen.

 • Voucherproject Lies Verberk

  Software voor schriftelijke peerfeedback testen

  Peerfeedback is leerzaam voor studenten. Daarom willen docenten van de Faculteit der Managementwetenschappen meer peerfeedback in hun onderwijs toepassen. Lies Verberk-de Jonge onderzoekt of de software Eduflow docenten werk uit handen kan nemen.

 • Carolin Ossenkop

  Met paarden omgaan om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

  De kern van universitair onderwijs bestaat uit cognitief leren. Persoonlijke en professionele vaardigheden leer je echter niet zomaar. Carolin Ossenkop onderzoekt hoe omgang met paarden kan helpen in het ontwikkelen van zulke vaardigheden.

 • Jelle van Gurp voor het Studiecentrum

  Dramales om empathische afstemming te oefenen

  Van geneeskundestudenten wordt verwacht dat ze om kunnen gaan met complexe mentale problemen van patiënten. De hiervoor nodige empathische vaardigheden worden echter onvoldoende geoefend. Een theatermodule kan die oefening mogelijk wel bieden.

 • Een portretfoto van chirurg en universitair hoofddocent Edward Tan in het Radboudumc

  Leren reanimeren met virtual reality

  Artsen in opleiding moeten ieder jaar op herhaalde reanimatietraining. Dit vergt een nauwkeurige planning om tijd, ruimte en docenten beschikbaar te stellen. Een VR-programma kan dit probleem wellicht oplossen.

 • Een portretfoto van Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans en het Maria Montessorigebouw

  Een actievere houding vormen middels blended learning

  Het eerstejaars Psychologievak ‘Methoden van Professioneel Handelen’ moet helpen met het vormen van een wetenschappelijke houding, maar doet dit nog onvoldoende. Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans onderzoeken of blended learning hierbij kan helpen.

 • Marianne van Hurk geeft les

  Diepgang aanbrengen in probleemgestuurd onderwijs

  De bachelor Pedagogische Wetenschappen biedt cursussen aan op basis van probleemgestuurd onderwijs. Studenten ervaren deze als positief, maar willen meer diepgang. Marianne van den Hurk en Noortje Janssen onderzoeken hoe dat kan worden gerealiseerd.

 • Jana Vyrastekova

  Sociale verbondenheid na de coronapandemie

  Door corona hebben studenten veel sociaal contact en verbondenheid gemist. Dit heeft een negatieve weerslag op hun welzijn en netwerk. Jana Vyrastekova en haar team onderzoeken of dit met plenaire bijeenkomsten op de campus kan worden hersteld.

 • Een portretfoto van Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson in het Radboudumc

  Persoonsgerichte coaching voor studenten Biomedical Sciences

  Studenten van de master Biomedical Sciences doorlopen een coachingstraject voor hun professionele ontwikkeling. Dit traject verloopt momenteel nog niet optimaal. Van der Waart en Davidson onderzoeken daarom hoe dit kan worden verbeterd.