TLC-voucherprojecten

Uitzoeken, ontdekken en uitproberen: daarvoor kun je TLC-vouchers van het Radboud Teaching and Learning Centre gebruiken. Een voucherproject sluit altijd aan bij een van de drie themalijnen van het TLC: docentontwikkeling, onderwijsinnovatie of onderwijsonderzoek. Hieronder zie je een overzicht van alle voucherprojecten.

 • Carolin Ossenkop

  Met paarden omgaan om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen

  De kern van universitair onderwijs bestaat uit cognitief leren. Persoonlijke en professionele vaardigheden leer je echter niet zomaar. Carolin Ossenkop onderzoekt hoe omgang met paarden kan helpen in het ontwikkelen van zulke vaardigheden.

 • Een foto van vijf mensen op een podium in een theater.

  Dramales om empathische afstemming te oefenen

  Van geneeskundestudenten wordt verwacht dat ze om kunnen gaan met complexe mentale problemen van patiënten. De hiervoor nodige empathische vaardigheden worden echter onvoldoende geoefend. Een theatermodule kan die oefening mogelijk wel bieden.

 • Een portretfoto van chirurg en universitair hoofddocent Edward Tan in het Radboudumc

  Leren reanimeren met virtual reality

  Artsen in opleiding moeten ieder jaar op herhaalde reanimatietraining. Dit vergt een nauwkeurige planning om tijd, ruimte en docenten beschikbaar te stellen. Een VR-programma kan dit probleem wellicht oplossen.

 • Een portretfoto van Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans en het Maria Montessorigebouw

  Een actievere houding vormen middels blended learning

  Het eerstejaars Psychologievak ‘Methoden van Professioneel Handelen’ moet helpen met het vormen van een wetenschappelijke houding, maar doet dit nog onvoldoende. Linda Kwakkenbos en Ilianne Boumans onderzoeken of blended learning hierbij kan helpen.

 • Bungelende voeten boven een afgrond.

  Diepgang aanbrengen in probleemgestuurd onderwijs

  De bachelor Pedagogische wetenschappen biedt enkele cursussen aan op basis van probleemgestuurd onderwijs. Studenten vinden dat meer diepgang mogelijk is. Marianne van den Hurk onderzoekt hoe dat het beste kan worden bewerkstelligd.

 • Jana Vyrastekova

  Sociale verbondenheid na de coronapandemie

  Door de coronapandemie hebben studenten veel sociaal contact en onderlinge verbondenheid verloren. Jana Vyrastekova onderzoekt of dit met plenaire, extracurriculaire bijeenkomsten op de campus kan worden hersteld.

 • Een portretfoto van Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson in het Radboudumc

  Persoonsgerichte coaching voor studenten Biomedical Sciences

  Studenten van de master Biomedical Sciences doorlopen een coachingstraject dat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling. Anniek van der Waart en Esmeralda Davidson onderzoeken hoe het coachingstraject kan worden verbeterd.

 • Een groep diverse mensen staan voor een schoolbord. Hun rug is naar de camera gekeerd.

  Veiligheid onder artsen als basis voor diversere geneeskunde

  Sabine Oertelt-Prigione onderzoekt door middel van een weeklange Summer School voor artsen en geneeskundestudenten uit verschillende landen welke rol veiligheid heeft in de implementatie van gendergerelateerde onderwerpen in biomedische curricula.

 • Een portretfoto van Marloes Hülsken en Harm kaal in het Erasmusgebouw

  Bepaalt de plaats van je wieg je plek in de samenleving?

  Marloes Hülsken en Harm Kaal onderzochten of kansenongelijkheid kan worden tegengegaan door zowel leerlingen als docenten in opleiding kennis te laten maken met een inclusievere geschiedenismethode die kijkt naar de werking van kansenongelijkheid.

 • Portretfoto Ellemieke Rasenberg

  Verbetering van communicatieve vaardigheden van geneeskundestudenten

  Studenten Geneeskunde geven aan dat zij te weinig feedback ontvangen op hun communicatieve vaardigheden. Ellemieke Rasenberg onderzoekt of het opnemen van patiëntgesprekken van studenten en het peerreviewen door medestudenten een uitweg kan bieden.

 • Portretfoto Jan van Riswick

  Traagheid ervaren met een VR-game

  Het basisconcept kracht wordt vaak moeilijk begrepen door natuurkundestudenten. Jan van Riswick onderzoekt of Virtual Reality ertoe kan leiden dat studenten kracht in verschillende contexten, zoals op aarde en in de ruimte, beter begrijpen.

 • Portretfoto Paul Ketelaar

  Scrum (agile) werken in het academisch onderwijs

  Paul Ketelaar onderzoekt de effectiviteit van de scrummethode in het hoger onderwijs. De bedoeling is dat studenten door middel van deze methode bij het werken aan (deel)opdrachten beter leren samenwerken en communiceren.