Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het academisch onderwijs. De BKO wordt erkend door alle 14 Nederlandse universiteiten. Door het volgen van een BKO-traject kun je je didactisch ontwikkelen om kwalitatief goed onderwijs te ontwikkelen, te verzorgen, te evalueren en te toetsen. De BKO is het startpunt van je doorgaande ontwikkeling als docent. 

Voor docenten aan de Radboud Universiteit met een vast contract en een onderwijstaak van meer dan 0,2fte is het behalen van een BKO verplicht. Je behaalt het BKO bij voorkeur binnen twee jaar. Je volgt het BKO-traject bij jouw eigen faculteit. 

De BKO-competentiedomeinen 

Het BKO-traject focust op zes competentiedomeinen: Uitvoeren van onderwijs, Begeleiden van studenten, Ontwerpen van onderwijs, Evalueren van onderwijs, Toetsen en Jezelf blijven ontwikkelen.  
Deze competentiedomeinen sluiten aan bij thema’s uit de Onderwijsvisie van de Radboud Universiteit.  

De BKO-deelcertificaten 

Om je BKO te verkrijgen, behaal je vier afzonderlijke deelcertificaten: Uitvoeren van onderwijs, Begeleiden van studenten, Ontwerpen en Evalueren van onderwijs* en Toetsen. De deelcertificaten Uitvoeren van onderwijs en Begeleiden van studenten maken momenteel deel uit van een landelijke pilot voor deelcertificaten en worden erkend door alle universiteiten in Nederland.  

De deelcertificaten kunnen binnen het BKO-traject onafhankelijk van elkaar en in willekeurige volgorde worden behaald. Het competentiedomein Jezelf blijven ontwikkelen is een doorlopende opdracht waaraan je gedurende je BKO-traject blijft werken. Bij een volledig BKO-traject (regulier of aangepast, zie Varianten van het BKO-traject hieronder) wordt – na het behalen van de vier deelcertificaten – een ontwikkelingsgericht eindgesprek gehouden waarbij het competentiedomein Jezelf blijven ontwikkelen centraal staat.  

*Het BKO-deelcertificaat beslaat twee competentiedomeinen: Ontwerpen van onderwijs en Evalueren van onderwijs. 

Overzicht van benodigde onderwijstaken

Om binnen het BKO-traject aan de competentiedomeinen te werken heb je voldoende onderwijstaken nodig. In de tabel hieronder lees je welke dit zijn.  

Competentiedomein/Deelcertificaat Benodigde (huidige) onderwijstaken 
Uitvoeren van onderwijs>0,2fte lesgevende taken (hoor-/werkcolleges of andere vormen van onderwijs uitvoering zoals practica) 
Begeleiden van studenten3 studenten om te begeleiden in een scriptie- of stagetraject (ongeacht niveau) 
Ontwerpen en Evalueren van onderwijs Betrokkenheid bij cursus waarin je (een groot deel van) de cursus herziet of een cursus nieuw ontwerpt (wanneer je geen cursuscoördinator bent van de cursus, overleg dan met de cursuscoördinator wat de mogelijkheden zijn voor herontwerp)
ToetsenBetrokkenheid bij cursus waarin je (een groot deel van) de toetsing in de cursus herziet of een cursus waarin je de toetsing nieuw ontwerpt (wanneer je geen cursuscoördinator bent van deze cursus, overleg dan de cursuscoördinator wat de mogelijkheden zijn voor herontwerp)

Varianten van het BKO-traject

Regulier traject 

Het reguliere BKO-traject is bedoeld voor beginnende docenten en onderwijspromovendi met een onderwijstaak van > 0,2fte en (uitzicht op) een vast contract of docenten met een tijdelijk contract van 3 jaar of meer. Promovendi met een contract van 4 jaar horen hier niet bij, zie hiervoor de BKO-variant Losse deelcertificaten. In het reguliere BKO-traject word je begeleid door een BKO-coach. Tijdens een intakegesprek met je BKO-coach wordt in overleg bekeken welk traject voor jou het meest passend is. Dit kan ook een combinatie van het regulier en aangepast BKO-traject zijn. 

Aangepast traject 

Het aangepaste BKO-traject is voor docenten met ruime onderwijservaring en/of een deelcertificaat voor één of meer BKO-competentiedomeinen. Daarnaast geldt het vereiste van een onderwijstaak van > 0,2fte en (uitzicht op) een vast contract of een tijdelijk contract van 3 jaar of meer. Tijdens een intakegesprek met je BKO-coach wordt in overleg bekeken welk traject voor jou het meest passend is. Dit kan ook een combinatie van het aangepast en regulier BKO-traject zijn. 

Losse deelcertificaten 

Voor promovendi bestaat de mogelijkheid om losse deelcertificaten te behalen voor de competentiedomeinen Uitvoeren van onderwijs en Begeleiden van studenten, indien je onderwijstaken aansluiten bij de voorwaarden hiervoor (zie de tabel met Benodigde onderwijstaken). Deze deelcertificaten maken deel uit van een landelijke pilot voor deelcertificaten en worden erkend door alle 14 universiteiten in Nederland. Promovendi kunnen niet het volledige BKO-traject volgen vanwege hun beperkte onderwijstaak (onderwijspromovendi uitgezonderd). Dit beleid is in lijn met landelijke afspraken. 

EVC-traject 

Voor zeer ervaren docenten (meer dan 10 jaar onderwijservaring op alle competentiedomeinen) of docenten die al in het bezit zijn van een vergelijkbare didactische kwalificatie (bijv. uit het buitenland) bestaat het EVC-traject (Eerder Verworven Competenties). De faculteit kan deze docenten voordragen voor het EVC-traject. Op basis van de aanwezige ervaring en kwalificaties wordt met een EVC-coach een maatwerk-traject opgesteld. Neem voor meer informatie contact op met de BKO-contactpersoon van jouw faculteit. 

Inschrijven voor BKO-traject

De eerste stap voor het reguliere en aangepaste BKO-traject is dat je je inschrijft als geïnteresseerde voor het BKO-traject via het onderstaande formulier. Inschrijving is geen garantie voor deelname op korte termijn in verband met wachtlijsten bij een aantal faculteiten. Per faculteit wordt bepaald of en wanneer inschrijvingen voor het BKO-traject worden opengesteld op basis van de hoeveelheid beschikbare plaatsen. 

Let op:  

  • Voor deelname aan een EVC-traject moet jouw faculteit je persoonlijk voordragen. Neem contact op met de BKO-contactpersoon in jouw faculteit.  
  • Promovendi of docenten met een contract van < 3 jaar kunnen voor het behalen van losse deelcertificaten voor Uitvoeren van onderwijs en Begeleiden van studenten rechtstreeks inschrijven voor deelname aan de cursussen Teaching practice en Student supervision (onderwijspromovendi volgen een regulier BKO-traject).  

Na inschrijving voor het BKO-traject krijg je een ontvangstbevestiging van je inschrijving. Als er voldoende plaats is in het BKO-traject van jouw faculteit, nodigen we je uit voor een intakegesprek met een BKO-coach. In het intakegesprek bepaal je samen met je coach welk BKO-traject (regulier, aangepast of een combinatie daarvan) het best bij jouw (onderwijs)situatie past.  

Contact

Heb je vragen over het BKO-traject, neem dan contact op met de BKO-coördinator via utqcoordination [at] ru.nl (utqcoordination[at]ru[dot]nl)