Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

De Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de didactische bekwaamheid van docenten in het academisch onderwijs. De BKO wordt erkend door alle 14 Nederlandse universiteiten. Het behalen van de BKO doe je via jouw eigen faculteit.

Doelgroep

De BKO is voor iedereen die binnen een academische opleiding onderwijs geeft, ontwerpt en evalueert. Bij de Radboud Universiteit kun je de BKO alleen halen als je daar zelf in dienst bent. Dit is gratis. De BKO is verplicht bij onderwijsaanstellingen van langer dan 1 jaar in duur en minimaal 0,3 fte*.

Sommige in het buitenland behaalde onderwijskwalificaties worden door faculteiten erkend in lijn met de BKO. Stem met je leidinggevende af of jij hiervoor in aanmerking komt. Als dat mogelijk is, neem dan contact op met de BKO-coach van jouw faculteit om te bespreken wat eventueel nog gedaan moet worden om de BKO toegekend te krijgen indien hierover vragen zijn.

*De hoeveelheid fte kan verschillen per faculteit

Pilots voor een nieuw BKO-traject in collegejaar 2023-2024

In maart 2023 zijn de eerste pilots voor het nieuwe BKO-traject van start gegaan. In de nieuwe werkwijze vindt het begeleidingstraject met name plaats op de eigen faculteit. Ook krijgen docenten de mogelijkheid om (door het tussentijds afronden van competentiedomeinen) meer stapsgewijs toe te werken naar het behalen van de BKO. Daarnaast is er een faculteit overstijgend cursusaanbod dat aansluit bij de leerdoelen van de BKO.

De nieuwe werkwijze zal tijdens de pilotfase op een aantal punten worden doorontwikkeld. Er wordt daarom een kleinschalige start gemaakt. Deelnemende docenten kunnen tijdens de pilot concreet aan de slag met hun ontwikkeling op de BKO-competentiedomeinen.

Meedoen aan de pilots

Inmiddels is het mogelijk je aan te melden voor het nieuwe BKO-traject in collegejaar 2023-2024.

In het begin van het collegejaar zal dit nog steeds in de vorm van een pilot zijn. De pilot loopt naar verwachting tot begin 2024. In deze periode wordt de nieuwe werkwijze nog op een aantal punten doorontwikkeld. Het aantal docenten dat vanaf september 2023 kan deelnemen aan de pilot is daarom nog steeds beperkt. Als je je aanmeldt voor de pilot, ben je dus niet gegarandeerd van een plek in de pilot vanaf september 2023.

In de loop van collegejaar 2023-2024 hopen we de mogelijkheden voor deelname geleidelijk op te schalen zodat alle docenten voor wie deelname passend is aan de slag kunnen. Ook verwachten we in het begin van 2024 tot definitieve afspraken over de invulling van de nieuwe werkwijze te komen.

Als je in de loop van collegejaar 2023-2024 wil starten aan jouw BKO-traject, dan moet je je aanmelden via een van de onderstaande pagina's. Deelname aan de pilots bij de vijf deelnemende faculteiten is mogelijk via de onderstaande links.

Overgangsregeling 

Voor docenten die hun BKO dit collegejaar in de oude stijl willen afronden, is er voor het komende halfjaar een overgangsregeling. Als je al gestart bent met het samenstellen van je BKO-portfolio en je inschat dat je het portfolio vóór september 2023 kunt afronden, kan je meedoen. De aanmelddeadline voor de overgangsregeling is inmiddels gesloten en deelnemers zijn per mail geïnformeerd over de werkwijze.

Let op: de capaciteit van de BKO-toetscommissies is beperkt, waardoor er geen garantie is dat je direct na afronding van je portfolio kunt worden getoetst. Docenten voor wie afronding van de BKO voor 1 september noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege contractuele afspraken) krijgen hierbij voorrang.

Al gestart met je BKO-portfolio maar dit collegejaar afronden is niet haalbaar?

Als het niet lukt om dit collegejaar je portfolio volgens de oude werkwijze af te ronden, dan kun je wat je al gedaan hebt meenemen in het vervolgtraject met de nieuwe werkwijze. Je hoeft dus niet opnieuw te beginnen bij een overstap op de nieuwe werkwijze en kunt je als je hiervoor kiest aanmelden voor deelname aan de pilots.

Cursusaanbod van Education Support

Wil je op andere manieren werken aan je ontwikkeling? Education Support biedt verschillende cursussen aan. 

Bekijk het cursusaanbod 

Schrijfsessies

Ben je al gestart met je BKO-portfolio in de oude werkwijze en wil je begeleiding krijgen bij het samenstellen hiervan? Maak dan gebruik van de schrijfsessies voor het BKO-portfolio.

Meld je aan voor een schrijfsessie

Pilot Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs

In het najaar van 2022 is een pilot voor de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs (UKO) van start gegaan. De UKO is een mogelijke vervolgstap in je ontwikkeling richting senior docent nadat je de BKO hebt behaald en is bedoeld voor docenten die aan de slag willen met of al werken aan de vernieuwing en innovatie van hun onderwijs. Tijdens de pilot werken deelnemers en begeleiders gezamenlijk aan hoe een UKO-traject aan de Radboud Universiteit er uit moet komen te zien. Docent Harmen Schaap doet mee aan de pilot en vertelt je graag over zijn ervaring.

Bekijk het verhaal van Harmen over de pilot

Uitgebreide uitleg nieuwe BKO-traject