Leergang Onderwijskundig Leiderschap

De permanente ontwikkeling van onderwijs en docentschap en de toenemende internationalisering versterken de behoefte aan onderwijskundige verdieping en onderwijskundig leiderschap. Het Radboud Teaching and Learning Centre biedt daarom de Leergang Onderwijskundig Leiderschap aan.

Deelnemers kunnen na afloop van het programma een: 

  • Adequate probleemanalyse maken van complexe onderwijskundige problemen.
  • Praktische oplossingen voor actuele vraagstukken rond ontwikkeling van het onderwijs ontwerpen en implementeren.

Daarnaast beschikken deelnemers na afronding over de vaardigheid om ontwikkeling van onderwijs en docentschap te stimuleren, organiseren en ondersteunen.  

Doelgroep

De intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is uniek en bestemd voor docenten/wetenschappers/collega’s die in de regie van het universitaire onderwijs functioneren. 

Opzet van de leergang 

De leergang bestaat uit acht meerdaagse thematische bijeenkomsten buiten de campus, een individueel uit te voeren project en één studiereis van een week. Het programma biedt een afwisseling tussen onderwijskundige thema’s en thema’s op het vlak van leiderschap. Er is veel aandacht voor reflectie op leiderschap en het innovatieve project. Na afloop ontvang je uit handen van de rector een certificaat. De leergang wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht. 

Kosten  

De leergang heeft een looptijd van 14 maanden en vraagt een investering van 0,1 fte. Het inschrijftarief voor 2024 is nog niet definitief vastgesteld. In 2023 was het tarief € 16.000,-   

Deelname 

Gezien de financiële bijdrage en tijdsinvestering loopt de inschrijving via de faculteitsbesturen en/of directeuren. Medio september 2023 worden zij hierover geïnformeerd en wordt de registratie geopend. Je kunt je interesse bij jouw faculteitsbestuur kenbaar maken. Er zijn maximaal 16 plaatsen beschikbaar. 

Radboud Teaching and Learning Centre

Heb je vragen over de leergang? Neem dan contact op met het TLC.