Radboud Honours Academy voor docenten

De Radboud Honours Academy is altijd op zoek naar docenten die verder willen kijken dan het reguliere curriculum. Lijkt het je leuk om interdisciplinair onderwijs te geven, met gemotiveerde studenten de diepte in te gaan of om betrokken te zijn bij onderwijsvernieuwing?

Binnen de kaders van het bestaande curriculum ervaar je als docent wellicht niet altijd ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Of om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs, zoals denktanks en studio’s. Bij de Radboud Honours Academy is daar alle gelegenheid toe! De opgedane ervaringen kun je vervolgens meenemen in het verder ontwikkelen en vormgeven van je eigen reguliere onderwijs.

Juist de kleinschalige opzet van het honoursonderwijs maakt het mogelijk dat studenten en docenten op een nieuwe manier samenwerken. Vaak werk je in kleine discussiegroepen, waarbij studenten het programma (mee) vormgeven en studenten en docenten van elkaar leren.

De Honours Academy biedt studenten diverse opties, die verschillen in intensiteit en doel. Ook de rol van de docent verschilt per onderwijsvorm. De verschillende onderwijsvormen worden hieronder toegelicht.

Honoursprogramma’s

Voor studenten die zich voor langere tijd willen ontwikkelen zijn er honoursprogramma’s. In totaal zijn er dertien honoursprogramma’s, voor eerstejaars-, bachelor- en masterstudenten. Deze programma’s zijn in te delen in twee categorieën: facultaire honoursprogramma’s en universiteitsbrede honoursprogramma’s. De rol van de docent verschilt per programma. Bij de meeste facultaire programma’s ga je de diepte in, en bouw je een intensieve meester-gezel relatie op met je studenten. Bij de universiteitsbrede programma’s stimuleer je de studenten juist om de breedte op te zoeken, en om verder te kijken dan de eigen discipline.

Voor alle honoursprogramma’s geldt dat je nog sterker dan in het regulier onderwijs vertrekt vanuit de vraag en het initiatief van studenten. De interactie tussen studenten en docenten is een belangrijk deel van het honoursonderwijs. Je doceert niet alleen, maar bent ook een coach die studenten helpt zelf sturing te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De Honours Academy ondersteunt jou als docent met intervisie, inspiratiesessies en trainingen. Succesvolle werkvormen die je binnen het honoursprogramma hebt uitgeprobeerd, kun je daarna ook toepassen in je eigen (reguliere) onderwijs.

Honourslabs

Naast de één- en tweejarige honoursprogramma’s biedt de Honours Academy honourslabs aan. In deze korte, experimentele projecten gaan studenten een aantal weken of maanden aan de slag met een actueel interdisciplinair thema. In tegenstelling tot de meeste onderdelen van honoursprogramma’s, hebben honourslabs geen vaste vorm. Zo kan het aantal deelnemers en de tijdsduur variëren, afhankelijk van het thema en de gekozen werkvormen. Hierdoor heb je als docent alle ruimte om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.

Je rol als docent is bij een honourslab vergelijkbaar met de honoursprogramma’s; je werkt altijd met kleine groepen studenten en je hebt voornamelijk een coachende rol. Daar bovenop ben je bij honourslabs nauw betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. Jouw eigen onderwijsidee vormt het uitgangspunt. Vervolgens werk je dit samen met programmaregisseurs van de Honours Academy en/of andere (externe) experts uit tot een inspirerend honourslab.

Contact

Heb je een vernieuwend onderwijsidee dat je graag zou willen doorontwikkelen en uitproberen met gemotiveerde studenten? Je kunt altijd contact opnemen met Jorn ten Brink.