Radboud Honours Academy voor docenten

De Radboud Honours Academy is altijd op zoek naar docenten die verder willen kijken dan het reguliere curriculum. Lijkt het je leuk om interdisciplinair onderwijs te geven, met gemotiveerde studenten de diepte in te gaan of om betrokken te zijn bij onderwijsvernieuwing?

Binnen de kaders van het bestaande curriculum ervaar je als docent wellicht niet altijd ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Of om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs, zoals denktanks en studio’s. Bij de Radboud Honours Academy is daar alle gelegenheid toe! De opgedane ervaringen kun je vervolgens meenemen in het verder ontwikkelen en vormgeven van je eigen reguliere onderwijs.

Juist de kleinschalige opzet van het honoursonderwijs maakt het mogelijk dat studenten en docenten op een nieuwe manier samenwerken. Vaak werk je in kleine discussiegroepen, waarbij studenten het programma (mee) vormgeven en studenten en docenten van elkaar leren. De Honours Academy biedt studenten diverse opties, die verschillen in intensiteit en doel. Ook de rol van de docent verschilt per onderwijsvorm. 

Naast de facultaire en universitaire honoursprogramma’s biedt de Radboud Honours Academy ook onderwijsprojecten aan waarbij je samenwerkt met studenten van andere onderwijsinstellingen in Nijmegen: ROC Nijmegen, Yuverta mbo en de HAN. Deze projecten kenmerken zich door een grote maatschappelijke relevantie en zijn altijd in samenwerking met de gemeente Nijmegen en/of maatschappelijke partners uit Nijmegen. Alle deelnemende studenten bundelen hun krachten in denken en doen om bij te dragen aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Dit is een unieke kans om met studenten en docenten van andere onderwijsinstellingen samen te werken en met en van elkaar te leren. 

De verschillende onderwijsvormen worden hieronder toegelicht.

Wat kenmerkt een honoursstudent? 

Op basis van gesprekken met honoursstudenten, honoursdocenten, programmaregisseurs en leden van de honours executive board is er een visie op de honoursstudent aan de Radboud Universiteit ontwikkeld. Aan de hand van drie thema's wordt in deze video uitgelegd bij welke student een honourstraject aansluit. 

Contact

Heb je een vernieuwend onderwijsidee dat je graag zou willen doorontwikkelen en uitproberen met gemotiveerde studenten? Je kunt altijd contact opnemen met ons opnemen.
 

Honoursprogramma’s en honourslabs
Esther Fluijt  
esther.fluijt [at] ru.nl (esther[dot]fluijt[at]ru[dot]nl)

City Deal Kennis Maken
Anouk Kerkhof
anouk.kerkhoff [at] ru.nl (anouk[dot]kerkhof[at]ru[dot]nl) 

Ieder Talent Telt
Vera van Berlo
vera.vanberlo [at] ru.nl (vera[dot]vanberlo[at]ru[dot]nl)