Reflecteren op jouw werkpraktijk met het kaartspel mmmAcademia

Traditiegetrouw zijn academici onderzoekers én onderwijzers. In de praktijk worden beide disciplines echter niet altijd gelijk gewaardeerd. Hoe geldt dit voor jouw werkpraktijk? Praat je hier wel eens over met collega’s? Om het gesprek aan te gaan over erkennen en waarderen aan de Radboud Universiteit heeft docent en onderzoeker Frank Léoné samen met collega's en een ontwerper een dialoogkaartspel ontwikkeld.

een kaart uit het kaartspel mmmAcademia

Hoe werkt het spel?

In mmmAcademia ga je in gesprek met één of meerdere collega's over verschillende onderwerpen op het gebied van erkennen en waarderen. Elke kaart vraagt jou aan de hand van een stelling na te denken over hoe je vindt dat het nu gaat en hoe je denkt dat het in een ideale situatie zou werken.

Hierbij bepaal je zelf de zwaartepunten, bijvoorbeeld door kaarten te selecteren die specifiek gaan over onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact of de menselijke maat. Denk bijvoorbeeld aan de taakverdeling binnen jouw afdeling of de manier waarop commissiewerk wordt gewaardeerd. Het kaartspel is alleen beschikbaar in het Engels.

Wat kan je ermee?

  • Reflecteren op jouw eigen perspectief op het gebied van erkennen en waarderen aan de universiteit.
  • Het gesprek binnen jouw eigen afdeling over erkennen en waarderen te stimuleren.
  • In te zien hoe kaartspellen gebruikt kunnen worden in het onderwijs.
  • Meningen over de onderwerpen verzamelen en vergelijken aan de hand van een anoniem stemsysteem.
  • Op een speelse manier gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken.

Speel het spel en laat van je horen

Op dit moment is mmmAcademia in een grote testfase, waarbij er in elke faculteit één set kaarten is neergelegd om feedback te vergaren op hoe het spel werkt en op de specifieke onderwerpen die het spel aansnijdt. Op basis van de feedback zal het spel verbeterd worden en na de zomervakantie hoogstwaarschijnlijk over de hele universiteit verspreid worden, om overal het gesprek over erkennen en waarderen op gang te brengen.

Geef feedback

Helpen met de pilotfase

Wil je het spel helpen testen? Neem dan contact op via mmmacademia [at] ru.nl.