Deelnemen aan een Special Interest Group

Een Special Interest Group bestaat uit medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit die verbonden zijn in hun interesse voor een bepaald onderwijsgerelateerd thema. Het Radboud Teaching and Learning Centre stimuleert deze vorm van samenwerken en samenleren en biedt diverse faciliteiten ter ondersteuning.

De kern van een SIG

Het initiatief van een SIG ligt bij de deelnemers. Zij bepalen onderling de inhoud, frequentie en de doelen. Er zijn geen richtlijnen voor vorm, frequentie en grootte van SIGs. Wel vraagt het Radboud Teaching and Learning Centre om actief kennis en ervaringen te delen. 

Een SIG:

 • Richt zich op een onderwerp met betrekking tot leren en onderwijs.
 • Is faculteitsoverstijgend wat thema en deelnemers betreft.
 • Is open voor alle geïnteresseerden: docenten, ondersteuners, studenten, etc.
 • Komt regelmatig bijeen. De frequentie is aan jou en jouw SIG.
 • Bepaalt onderling hoe de invulling is van een bijeenkomst.
 • Heeft een contactpersoon voor het TLC en voor geïnteresseerden.
 • Is bereid mee te werken aan communicatie-uitingen, zoals de website, nieuwsbrief en TLC-sessies.
 • Is bereid informatie, producten of ideeën die voortkomen uit de SIG te delen met anderen en werkt actief aan kennisborging en kennisdeling.

Faciliteiten voor een SIG

Het TLC biedt diverse faciliteiten:

 • Secretariële ondersteuning voor afspraken.
 • Op aanvraag gebruik van de Docentenlounge inclusief koffie/thee.
 • Budget op aanvraag.
 • Hulp bij het opbouwen van een netwerk door communicatie en promotie.
 • Een kanaal in het Team 'Radboud Teaching and Learning Community'.
 • Hulp bij kennisdeling.
 • Een startpakket met materialen voor een goede start.

Bekijk de lopende SIGs

Deelnemen aan een SIG

Heb je interesse om je aan te sluiten bij een van de SIGs? Mail dan de contactpersoon van de SIG waar jij interesse in hebt.
Heb je twijfels welke SIG goed bij jou past? Ga dan naar ons Teamskanaal. Hier vind je de verschillende kanalen van alle SIGs en kun je je inlezen. 

Heb je een suggestie voor een nieuw thema en wil je een SIG oprichten? Mail dan naar TLC [at] ru.nl (tlc[at]ru[dot]nl) voor een kennismakingsgesprek.