Special Interest Groups

Een Special Interest Group (SIG) bestaat uit mensen die verbonden zijn in hun interesse voor een onderwijsgerelateerd thema. Het Radboud Teaching and Learning Centre faciliteert de SIG zodat ze samen het onderwerp uit kunnen diepen en onderzoeken.

Lopende Special Interest Groups

 • The Future of the Mind in a Digital Society | Lecture and conversation with lawyer and behavioral neuroscientist Emily Murphy and brain scientist Alan Sanfey

  SIG Neurodiversiteit in het onderwijs

  In deze SIG bespreken en verkennen we een aantal vragen over de mogelijke implicaties van neurodiversiteit voor het hoger onderwijs.

 • Groep studenten aan het werk buiten op de campus

  SIG Academische (Leer)gemeenschappen

  In deze SIG houden de deelnemers zich bezig met het leren in community's. Ze willen initiatieven bundelen en toegankelijk maken en kennisdeling en inspiratiesessies faciliteren.

 • People who are drawing and writing on a white paper.

  SIG Onderwijsvisie van studenten

  In deze SIG delen studenten en docenten hun ervaringen en kennis met elkaar omtrent een actieve rol van studenten in onderwijsontwikkeling.

 • Een door Midjourney gegenereerde afbeelding van een robot die een werkstuk schrijft.

  SIG AI en onderwijs

  In deze SIG delen deelnemers vanuit verschillende faculteiten en disciplines kennis omtrent AI en onderwijs met elkaar.

 • Een foto van drie laptops naast elkaar

  SIG Blended and Online Education

  In deze SIG delen deelnemers hun expertise en ervaringen op het gebied van blended en online onderwijs en zetten zij zich in voor een infrastructuur die deze onderwijsvorm op de Radboud Universiteit kan ondersteunen.

 • Een foto van drie studenten in een klaslokaal in het Huygensgebouw. Een jongen wijst naar iets op de tafel, twee andere studenten kijken ernaar en lachen. In de voorgrond staat een laptop.

  SIG Veilig leren en ontwikkelen

  In deze SIG kunnen studenten, docenten en andere medewerkers hun ervaringen en expertise omtrent veilig leren en ontwikkelen met elkaar delen.

 • Foto van drie studenten in een klaslokaal met twee laptops voor zich.

  SIG Effectief studeren

  In deze SIG gaan docenten dieper in op wat het betekent om effectief te studeren en hoe we het belang van studievaardighedenonderwijs kenbaar kunnen maken richting de opleidingen van de Radboud Universiteit.

 • Een ingezoomde foto van een hand die een rode pen vasthoudt en op een kladblok schrijft.

  SIG Persoonlijke en professionele ontwikkeling

  In deze SIG wisselen docenten, onderwijsondersteuners en studenten kennis uit over welke vaardigheden op welke manier en met welke begeleiding in een leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling aan bod kunnen komen.

 • Een foto van de zonnepanelen op het dak van het Maria Montessorigebouw. In de achtergrond zie je het Erasmusgebouw.

  SIG Duurzaamheid

  In deze SIG houden de deelnemers zich bezig met vragen over de relatie tussen onderwijs, duurzaamheid (gedefinieerd als zorg voor alle vormen van leven) en duurzame ontwikkeling.

 • Een grote groep getekende en gekleurde poppetjes

  SIG Interdisciplinair onderwijs

  In deze SIG gaan deelnemers aan de slag met het delen en ontwikkelen van hun expertise en ervaringen op het gebied van interdisciplinair onderwijs.

 • Studenten die studeren in de Universiteitsbibliotheek

  SIG Learning research

  In deze SIG kunnen docenten hun expertise en ervaringen omtrent leren en opleiden met elkaar delen en samen hun onderwijsvaardigheden verder ontwikkelen.

 • Jongeren die gamen met vrienden bouwen sterkere banden op

  SIG Ontwerpen van leerervaringen

  In deze SIG denken de deelnemers samen na over het implementeren en verweven van analoge en/of digitale spellen of spelelementen in hun onderwijs.