Irene Larooy en Simon Tans over Awards om te stimuleren en toetsen

Irene Larooy en Simon Tans rechtsgeleerdheid
Studenten kunnen awards in hun ePortfolio in Brightspace opslaan, zodat ze hun vaardigheden bijvoorbeeld aan toekomstige werkgevers kunnen laten zien
Naam
Irene Larooy en Simon Tans
Huidige functie
Dr. Larooy is studieadviseur bij het FdR Bureau onderwijs en lid van de onderdeelcommissie FdR. Mr. dr. Tans is universitair docent vaksectie internationaal en Europees Recht.

Voor rechtenstudenten is het ontzettend belangrijk dat zij tijdens hun studietijd niet alleen kennis van het recht opbouwen. Ook vaardigheden als feedback geven, samenwerken, interviewen en presenteren moet een goede jurist onder de knie hebben. Maar het opstellen en toetsen van einddoelen van dit soort persoonlijke vaardigheden is lastig. Irene Larooy en Simon Tans vonden de oplossing in het toepassen van Awards. Zij hebben deze awards geïntegreerd binnen het extracurriculaire talentprogramma Law in Action van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Studenten die deelnemen aan Law in Action talentprogramma gaan inhoudelijk aan de slag met casussen uit de juridische praktijk. De docenten begeleiden de studenten hierbij in het herkennen van zogenoemde sleutelmomenten. Dit zijn situaties waar een student van kan leren, zoals een conflictsituatie binnen een groepje, of een interview bij een advocatenkantoor. Studenten schrijven vervolgens een reflectieverslag van het sleutelmoment. Om een award te krijgen moeten studenten tijdens de reflectie laten zijn dat ze kritisch over hun rol na kunnen denken. Aan het eind van het programma moet elke student 15 awards naar keuze hebben gehaald.

Awards is een functionaliteit in Brightspace. Als docent richt je een matrix van vaardigheden in waaraan je awards hangt. Hieraan kunnen studenten zien welke awards ze kunnen behalen. Als studenten een award hebben gekregen, kunnen ze deze in hun ePortfolio in Brightspace opslaan. Hiermee hebben ze een overzicht waarmee ze hun vaardigheden kunnen laten zien, bijvoorbeeld aan toekomstige werkgevers.

Rol van de docent

Bij het behalen van awards heeft de docent voornamelijk een coachende rol. Tans: ‘Wij kunnen niet voorspellen wat een student bedenkt. Het is prima als iemand drie keer een award verdient voor samenwerking op drie verschillende sleutelmomenten. Het staat ook niet vast wanneer studenten een award behalen, maar er zijn natuurlijk niet vijftien sleutelmomenten in de laatste maand van het programma. Wij zullen dus ook af en toe concreet aangeven als zich een moment voordoet dat geschikt is om een award aan te koppelen. Ook hebben we de eerste award gekoppeld aan een eerste opdracht. Zo hebben studenten de eerste award meteen binnen en zien ze dat het echt niet zo moeilijk is.’

Simon heeft het volgende geobserveerd over het effect van awards: “Studenten worden vrijgelaten en gestimuleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Die vrijheid is in het begin heel lastig voor veel studenten. Daarom is het belangrijk om van tevoren heel duidelijk te maken wat je verwacht. Om studenten te helpen hebben wij bijvoorbeeld vooraf voorbeelden geschreven over hoe zo’n reflectie eruit kan zien.”

Tips van Simon en Irene

‘Het is belangrijk om te beseffen dat het werken met awards voor studenten echt nieuw is. Je moet studenten dus echt goed duidelijk maken wat je van ze verwacht en hiervoor voorbeelden maken.’

Daarnaast is het belangrijk om de opties voor studenten open te laten. ‘Leg nog niet alle awards vast. Zorg er juist voor dat studenten ruimte hebben om zelf in te vullen aan welke vaardigheden zij willen werken.’

Zelf aan de slag?

Maak gebruik van de handleidingen over Awards.

Wil je meer weten over de toepassing van awards in je onderwijs? Neem dan contact op met het Teaching Information Point van jouw faculteit.