Digitaal toetsen met Cirrus

De Radboud Universiteit maakt voor digitaal toetsen gebruik van Cirrus Assessment. Je gebruikt het systeem in alle stappen binnen de toetscyclus: van vragen ontwikkelen tot toetsen afnemen en analyseren.

Inloggen in Cirrus

De software van Cirrus is web-based. Dit betekent dat je het kunt gebruiken op elk apparaat met een internetbrowser. Het maakt dus niet uit of je op je werkplek werkt of vanuit huis. Tentamens worden afgenomen onder gecontroleerde omstandigheden om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Studenten maken digitale tentamens daarom op Chromeboxes in een speciaal hiervoor ingerichte toetslocatie (het Comeniusgebouw) en op Chromebooks in de sporthallen via een speciaal toets wifi-netwerk.

Met Cirrus kun je:

 • toetsvragen ontwikkelen en beheren in een itembank;
 • toetsen samenstellen met vragen uit de itembank;
 • toetsen afnemen bij studenten (zowel als oefentoets als voor een cijfer);
 • antwoorden van studenten nakijken en er (direct) feedback op geven;
 • analyseren hoe de vragen en toets gemaakt zijn;
 • studenten digitaal inzage geven in de toets en hun antwoorden;
 • toetsscores en cesuur bepalen om cijfers te berekenen;
 • samenwerken met collega’s bij het ontwikkelen en het nakijken van vragen en toetsen;
 • SPSS, Word, PowerPoint en Excel inzetten bij digitale tentamens. 

Voordelen toetsen met Cirrus

 • De software is gemakkelijk via het internet te gebruiken, ongeacht waar jij je bevindt.
 • Cirrus kan automatisch een hele toets nakijken en scoren als het tentamen alleen uit multiple choice-type vragen bestaat. Dit bespaart de tijd van het nakijken.
 • Je kunt met Cirrus het nakijkwerk over meerdere docenten verdelen en eventueel instellen dat er een herbeoordeling nodig is.

Vraagtypen

Cirrus Assessment ondersteunt de afname van verschillende vraagtypen.

 1. Student kiest uit gegeven antwoordmogelijkheden één of meerdere antwoorden 
  1. Of/of (either/or): vraag met maar twee antwoordmogelijkheden, waarvan er één juist is. 
  2. Meerkeuze (multiple choice): vraag met drie of meer antwoordmogelijkheden waarvan er exact één juist is. 
  3. Selectievraag (select from list): vraag waarbij de student een leeg veld moet invullen door uit een lijst antwoordmogelijkheden het juiste antwoord te selecteren.  
  4. Meerkeuze selectie / meerdere antwoorden juist
    
 2. Student gebruikt gegeven alternatieven om tot een antwoord te komen 
  1. Volgorde (order): vraag waarbij de student de opties in de juiste volgorde moet plaatsen. 
  2. Match: vraag waarbij de student iedere gegeven term met exact één andere term moet verbinden. 
  3. Uitgebreide match (extended match): vraag waarbij de student verschillende termen met elkaar moet verbinden. Hierbij kunnen sommige verbonden worden met meerdere andere termen en sommige met geen enkele. 
  4. Comprehensive Integrated Puzzle (CIP): vraag waarbij de student een tabel moet invullen aan de hand van gegeven opties passend bij een casus. Dit vraagtype wordt vooral in het medisch onderwijs gebruikt om klinisch redeneren te toetsen. 
  5. Hotspot: vraag waarbij de student op de gevraagde locatie moet klikken in bijvoorbeeld een kaart, afbeelding van een tekst of een afbeelding. 
  6. Sleepvraag (drag and drop): vraag waarbij de student de antwoordmogelijkheden naar de juiste plek in een afbeelding moet slepen. 
    
 3. Student formuleert zelf een antwoord 
  1. Numeriek (numeric): vraag met een getal als antwoord. 
  2. Invulvraag (fill-in-the-blank): vraag waarbij de student één of meerdere lege velden moet invullen. 
  3. Kort antwoord (short answer): vraag waarbij de student één kort antwoord moet geven. 
  4. Essay: vraag waarbij de student een (lang) antwoord op een vraag moet geven dat niet automatisch nagekeken wordt. 

Handleiding

 • Voor meer informatie, tips en uitleg kun je de handleidingen voor Cirrus bekijken via deze link.
 • Bekijk de demotoets.

Contact

De facultair coördinator digitaal toetsen van jouw faculteit helpt je graag bij vragen over Cirrus.