Op plagiaat controleren met Ouriginal

Met Ouriginal kun je ingeleverd werk van studenten controleren op plagiaat. Ouriginal controleert essays en opdrachten op plagiaat met behulp van een grote database van publicaties, internetbronnen en materiaal dat eerder in Ouriginal is geüpload.

Privacygevoelige informatie

Het ingeleverde werk van studenten kan privacygevoelige informatie bevatten. Dit werk wordt als bron gebruikt voor plagiaatcontrole voor andere ingeleverde documenten zowel binnen als buiten de Radboud Universiteit. Alléén docenten van de Radboud Universiteit kunnen de inhoud van de documenten zien. Docenten van een andere instelling zien deze inhoud niet, behalve als de eigenaar van het brondocument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De bescherming van privacygevoelige informatie is dus gewaarborgd door Ouriginal.

Welke persoonlijke data Ouriginal gebruikt en hoe deze wordt beschermd lees je in de privacy policy van Ouriginal.

Handleidingen

Ouriginal is geïntegreerd in Brightspace. Voor elke opdracht kun je de plagiaatcheck aanzetten via Activities > Ouriginal.

Er zijn verschillende handleidingen geschreven over het gebruiken van Ouriginal.

Contact

Heb je vragen over het gebruik van Ouriginal of over het analyseren van een plagiaatrapport? Neem dan contact op met het Teaching Information Point van jouw faculteit.