Studievoortgang rapporteren in OSIRIS

OSIRIS is de online omgeving waarin je als docent en begeleider de gegevens van studenten kunt inzien en studievoortgang bijhoudt. 

Inloggen in OSIRIS

In OSIRIS: 

  • Voer je de studieresultaten van je studenten in, ook deelcijfers.
  • Verleen je goedkeuringen voor cursussen en minors.
  • Kun je gegevens goedkeuren die aspirant-studenten uploaden.
  • Kun je een notitie maken bij een student.
  • Kun je de studievoortgang van individuele studenten bekijken.

De voordelen van OSIRIS: 

  • Je hebt een overzicht van de toetsresultaten per cursus. 
  • Je kunt een (pasfoto)overzicht maken van de cursusdeelnemers. 
  • Het is een beveiligde omgeving, waarin de privacy van studenten is gewaarborgd. Je logt in met tweestapsverificatie
  • Het hangt af van jouw faculteit of je zelf de resultaten verwerkt in OSIRIS of dat de onderwijsadministratie dat doet. 

Handleiding

Kom je ergens niet uit of ben je benieuwd naar alle mogelijkheden van OSIRIS? Bekijk de uitgebreide instructie voor Osiris voor docenten en begeleiders. 

Bekijk de handleiding

Contact

De key user van OSIRIS van jouw faculteit helpt je graag bij het gebruiken van OSIRIS.