Onderwijs evalueren

Op deze pagina vind je informatie over het evalueren van onderwijs. Lees meer over cursusdossiers, het teacher report en cursusevaluatie.

studenten in een collegezaal

Cursus evalueren

Met een cursusevaluatie kun je achterhalen hoe studenten een cursus hebben ervaren. Dit levert informatie op die je kunt gebruiken om het onderwijs van volgend jaar vorm te geven. Cursusevaluaties zijn ook belangrijk in het licht van kwaliteitszorg.

Lees meer

Cursusdossiers

Een cursusdossier is een verzameling van documentatie van een cursus en maakt deel uit van de kwaliteitscyclus. Cursusdossiers maken inzichtelijk wat de kwaliteit van een cursus is en hoe onderwijs in elkaar zit.

Lees meer

Teacher report

Het teacher report is een zelfreflectie waarin je terugkijkt op de cursus en de toetsing. Ook reflecteer je op cursusevaluatie van studenten en formuleer je verbeterpunten.

Lees meer

Contact

Voor meer informatie en hulp bij het evalueren van je onderwijs kun je contact opnemen met team EvaluatieService en het Teaching Information Point in jouw faculteit.