Cursusdossiers

Een cursusdossier is een verzameling van documentatie van een cursus en maakt deel uit van de kwaliteitscyclus. Cursusdossiers maken inzichtelijk wat de kwaliteit van een cursus is en hoe onderwijs in elkaar zit. Daarnaast laat een cursusdossier de ontwikkeling van een cursus zien, is het nuttig bij visitatie en kan het student en docent in gesprek brengen over de kwaliteit van onderwijs.

Toepassingen van een cursusdossier

  • Cursusdossiers dienen als hulpmiddel om in de opleidingscommissies studenten en docenten in gesprek te brengen over de kwaliteit van het onderwijs op basis van feitelijke informatie.
  • Als de opleidingscommissie signaleert dat een cursus niet goed loopt, dan kan zij op basis van de informatie uit het cursusdossier aan de bel trekken.
  • Bij visitatie kan de visitatiecommissie in het cursusdossier zien hoe binnen een opleiding het onderwijs in elkaar zit en wat de kwaliteit van de cursussen is.
  • Het is een mooie manier om de ontwikkelingen binnen cursussen te monitoren.

Inhoud van een cursusdossier

De cursushandleiding, cursusevaluaties, teacher report, toetsmatrix en toetsresultaten komen altijd in het cursusdossier. Verder is het afhankelijk van je opleiding en faculteit welke documenten er nog meer in moeten, bijvoorbeeld alle of bepaalde onderdelen van het cursusmateriaal.

Digitale cursusdossiers

De projectgroep Digitale cursusdossiers heeft een digitale applicatie ontwikkeld om cursusdossiers eenvoudiger te vullen en beheren. In vergelijking met het bijhouden van cursusdossiers in oudere systemen of op papier, leveren digitale cursusdossiers tijdswinst en een beter overzicht op.

Faculteiten met een digitaal cursusdossier zijn: Letteren, Managementwetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen (alleen Communicatiewetenschap) en de Radboud Docenten Academie.

Tijdswinst 

Het systeem maakt zelf een dossier aan voor de cursus en toegang tot het dossier wordt automatisch geregeld. Het dossier zie je terug als een bestandsmap in je mappenstructuur. Je kunt gemakkelijk documenten naar deze map slepen. Het kost op deze manier dus weinig tijd en moeite om het dossier te vullen.

Overzicht 

In de webapplicatie zie je met behulp van stoplichtenrapportage in één oogopslag of het cursusdossier wel compleet is (groen betekent dat alles is ingeleverd, rood betekent dat er dingen missen). Je kunt in het overzicht van jouw cursussen de voortgang van elke cursus zien.

Aan de slag met cursusdossiers

Direct inloggen

Handleiding voor het gebruik van cursusdossiers

Contact

Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag bij het inzetten van cursusdossiers in het onderwijs.