Een teacher report maken

Het teacher report is een zelfreflectie waarin je terugkijkt op de cursus en de toetsing. Ook reflecteer je op cursusevaluatie van studenten en formuleer je verbeterpunten.

Inhoud van een teacher report

De inhoud van een teacher report kan per faculteit verschillen. Over het algemeen staan onderstaande onderwerpen in het rapport:

  • De onderwerpen die in de cursusevaluatie genoemd worden, bijvoorbeeld over de inhoud en het verloop van de cursus, de bijeenkomsten, de opdrachten, de toetsing, hoe je je eigen docentrol hebt ingevuld, hoe de communicatie met studenten verliep en hoe de studenten zich hebben ingezet.
  • Een docentreflectie op de feedback uit de studentenevaluatie.
  • Een reflectie op de toetsing, eventueel aan de hand van de toetsevaluatie die je zelf hebt gedaan.
  • Een conclusie en mogelijke verbeterpunten.

Templates 

Sommige faculteiten hebben een vast format aan de hand waarvan je het teacher report schrijft. Wil je weten of er voor jouw opleiding of faculteit ook een template beschikbaar is? Vraag dit dan na bij je opleidingscoördinator.

Template docentreflectie

Contact

Het Teaching Information Point in jouw faculteit helpt je graag bij het maken van een teacher report.