Onderwijs geven

Op deze pagina vind je informatie die je helpt in het geven van onderwijs. Lees meer over feedback geven, activerende didactiek, motivatie en studenten begeleiden.

College geven

College geven voor groepen studenten kan best lastig of spannend zijn. Er zijn geen vaste antwoorden op hoe je dit doet, maar wel een paar uitgangspunten die je houvast kunnen bieden.

Lees meer

Checklist voor de startende docent

Checklist met tips en verwijzingen om nieuwe en beginnende docenten inspireren, informeren en te verwelkomen.

Lees meer
Mensen op een scherm aan het videobellen

Hybride en online onderwijs

Op de campus van de Radboud Universiteit zijn faciliteiten aanwezig om online onderwijs en hybride onderwijs mogelijk te maken. 

Lees meer

Feedback geven

Feedback is belangrijk voor het leerproces. Het is één van de meest effectieve manieren om de leerresultaten van jouw studenten positief te beïnvloeden. Hiervoor moet de feedback informatief zijn en aankomen bij de student.

Lees meer

Peerfeedback gebruiken

Bij peerfeedback evalueren studenten elkaars werk. Ook al hebben studenten niet dezelfde expertise als een docent om het werk van anderen te evalueren, toch kan de feedback veel opleveren.

Lees meer
Een kleurrijke wereldbol in een grasveld

Doceer in het buitenland

Een werkervaring in het buitenland is een mooie manier om een kijkje te nemen bij een collega met een soortgelijke functie, nieuwe kennis of inzichten op te doen en ervaringen uit te wisselen. Bekijk de mogelijkheden die de Radboud Universiteit te bieden heeft.

Lees meer

Activerend onderwijs

Met een actieve manier van lesgeven zorg je ervoor dat je jouw studenten meer betrekt bij jouw onderwijs. Dit helpt ze hun aandacht beter vast kunnen houden en om kennis en vaardigheden beter toe te passen in nieuwe situaties.

Lees meer

Motiverend onderwijs

Motivatie is onlosmakelijk verbonden aan leren. Als docent kun je motivatie van studenten beïnvloeden. Je kunt onderscheid maken tussen twee typen motivaties: intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Lees meer

Scriptie- en stagebegeleiding

De scriptie en stage zijn speciale onderdelen van de studie. Studenten gaan hierin grotendeels zelfstandig te werk en als docent heb je intensief contact met studenten om hen daarbij te begeleiden.

Lees meer

Studenten coachen

Het coachen van studenten draagt bij aan zelfsturing van studenten. Er zijn verschillende vormen van coaching, zoals het begeleiden van stages, scripties, werkgroepen en het mentoraat.

Lees meer
Kaartjes van het skill deck

Skill Deck voor het ontwikkelen van academische vaardigheden

Het Skill Deck, ontworpen door universitair docent Cognitieve Psychologie Frank Léoné, helpt studenten bij het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden. De kaarten kunnen gebruikt worden voor zelfrecletie, peer feedback en in gesprekken met docenten/begeleiders.

Lees verder

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.