Bescherming persoonsgegevens in het onderwijs

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) bepaalt dat we zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Dat is zeker van belang in het onderwijs. Sta jij weleens stil bij hoe jij documenten of cijfers opslaat en deelt? Laat jij je computer weleens aan staan als je even de zaal uit loopt? Omdat niet altijd even duidelijk is waar privacy in het onderwijs van belang is, hebben wij de belangrijkste zaken voor jou helder op een rij gezet. Als docent is het van belang om hierop alert te zijn.

Om welke informatie gaat privacy in het onderwijs?

Privacy, het recht om zelf te bepalen of jouw gegevens gedeeld of verspreid (mogen) worden, is een belangrijk recht binnen de onderwijssetting. Als we het hebben over privacy, hebben we het over persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Bekende persoonsgegevens zijn namen en e-mailadressen. Maar ook bijvoorbeeld studentnummers, cijferlijsten, foto’s, door studenten ingeleverd materiaal, presentielijsten, collegekaarten en kopieën van een paspoort vallen onder persoonsgegevens.

Wat moet ik weten over privacy in het onderwijs?

Iedere medewerker en student heeft ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens rechten en plichten. Dit betekent dat je in je onderwijs op bepaalde dingen moet letten en bepaalde dingen ook niet moet doen. Zo moet je er bijvoorbeeld op letten dat je persoonsgegevens van studenten niet laat slingeren en en dat je ze zorgvuldig en veilig opslaat. Gebruik ook geen tools of systemen als je niet zeker weet of deze tools de veiligheid van persoonsgegevens garanderen. Raadpleeg de lokale privacy officer voor advies.

Waarom moet ik rekening houden met bescherming persoonsgegevens in het onderwijs?

Volgens de AVG heeft iedereen het recht dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met zijn/haar persoonsgegevens. Dat betekent dus dat jij als docent ervoor moet zorgen dat je niet zomaar (dat wil zeggen zonder een grondslag, doel en zonder daarover vooraf over te informeren) persoonsgegevens van studenten of collega’s deelt met derden (externe partijen). Raadpleeg bij twijfel de lokale privacy officer. Als je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier deelt met derden of als hier de kans toe bestaat, is er sprake van een datalek. Datalekken moet je altijd melden bij de ICT helpdesk. 

Heb je een datalek gevonden?

Meld een datalek altijd zo snel mogelijk ICT Helpdesk (+31 24 362 22 22). Zij ondernemen dan gepaste actie.

Contact

Heb je vragen of twijfel je over het gebruik van een tool of de juiste manier van delen? Neem dan contact op met de lokale privacy officer binnen jouw faculteit of dienst.

Lees meer over privacy en persoonsgegevens of de algemene privacyverklaring van de Radboud Universiteit.