Feedback geven aan studenten

Feedback is belangrijk voor het leerproces. Het is één van de meest effectieve manieren om de leerresultaten van jouw studenten positief te beïnvloeden. Hiervoor moet de feedback informatief zijn en aankomen bij de student. Uiteindelijk hangt het effect van de feedback af van wat de student ermee doet. 

Feed up, feed back en feed forward

Volgens Hattie & Timperley geeft effectieve feedback antwoord op drie vragen:

 1. Feed up: Waar werk je naartoe?
  Deze vraag kun je beantwoorden aan de hand van de leerdoelen en de beoordelingscriteria of rubric.
 2. Feed back: Hoe sta je er op dit moment voor?
  Een antwoord op deze vraag geef je door het werk of functioneren van de student te evalueren.
 3. Feed forward: Wat kun je doen om je doel te bereiken?
  Deze vraag beantwoord je door aan te geven hoe de student zich kan verbeteren.

Constructieve feedback

Constructieve feedback vertelt een student niet alleen wat er goed en fout gaat, maar geeft ook suggesties hoe een student deze punten kan aanpakken. Dit betekent niet dat je de student precies vertelt wat hij/zij moet doen, maar dat je de student in een bepaalde (denk)richting probeert te sturen. Er zijn een paar handvatten die helpen om je feedback constructief te maken:

 • Wees specifiek door aan te geven waar je feedback precies over gaat. Om een verbeterpunt mee te geven kun je bijvoorbeeld verwijzen naar een concrete situatie of het stuk van de tekst waar de feedback op slaat.
 • Geef de student de ruimte om te reageren of vraag gericht naar een reactie. Zo kom je te weten of studenten de feedback begrijpen en kun je bespreken wat studenten ermee gaan doen.
 • Betrek de feedback alleen op het werk van de student en niet op de student als persoon. Zeg bijvoorbeeld niet dat de student iets niet slim heeft aangepakt, maar geef aan waar in het proces een fout is gemaakt.
 • Geef feedback zo snel mogelijk nadat de student het product heeft ingeleverd of nadat het gedrag plaatsvond. Als je lang wacht met het geven van feedback, wordt het lastiger voor de student om terug te kijken en is de feedback minder relevant.
 • Beschrijf in de feedback wat je observeert in het werk en het proces van de student. Wees daarbij voorzichtig met het maken van interpretaties. Neem bijvoorbeeld niet aan dat een student weinig tijd heeft gestoken in het zoeken van literatuur, maar vraag de student hoe het komt dat er weinig literatuur wordt benoemd.
 • Benoem naast verbeterpunten ook wat studenten al goed hebben gedaan. Het geven van positieve feedback kan studenten motiveren en helpt ze te begrijpen wat ze al beheersen.

Geschreven feedback

Geschreven feedback biedt studenten de mogelijkheid jouw feedback op een eigen gekozen moment door te lezen. Dit geeft ze de kans na te denken over hoe ze de feedback willen verwerken. Doordat jij als docent niet aanwezig bent bij het leesmoment, kan het zijn dat de student jouw feedback anders interpreteert dan je het bedoeld had. Daarom is het handig de geschreven feedback te bespreken of in elk geval gelegenheid te bieden voor de student om te reageren.

Wees voorzichtig met het herschrijven van teksten van studenten om feedback te geven. Het helpt om in gedachten te houden waarom je de feedback geeft: is dat om het product of resultaat te verbeteren, of om de vaardigheden van de student te verbeteren? Herschrijven kan een goede manier zijn om te illustreren wat je met je feedback bedoelt. Laat echter genoeg ruimte voor studenten om zelf aanpassingen te maken in hun werk, want dat is wanneer ze het meest van de feedback leren.

The Write Space van Radboud in'to Languages

Wil je gericht feedback kunnen geven op de taalkwaliteit van de schrijfproducten van je studenten? Bekijk dan de mogelijkheden van The Write Space. Dit is een interactieve leeromgeving voor docenten waar je meer leert over het geven van gepersonaliseerde talige feedback.

Mondelinge feedback

Bij mondelinge feedback kunnen studenten direct op jouw aanwijzingen reageren. Dit geeft jou de kans om te vragen hoe studenten de feedback interpreteren. Daarnaast kan je inspelen op de reacties van studenten, bijvoorbeeld als je ziet dat iemand moeite heeft met de feedback. Je kunt het feedbackgesprek leerzamer maken door studenten te vragen om te reflecteren op de feedback en hun werk of gedrag.

Een feedbackgesprek kan voor studenten overweldigend zijn, omdat ze alle feedback in één keer ontvangen. Als check van wat de student meeneemt uit het gesprek, kun je de student vragen om in eigen woorden te vertellen wat de belangrijkste feedbackpunten waren. Daarnaast kan het handig zijn om een combinatie te maken met geschreven feedback, zodat de student op eigen tempo nog eens door de feedback heen kan gaan. 

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.