Motiverend onderwijs

Mensen zijn van nature geneigd om te leren. Vanuit nieuwsgierigheid proberen we de wereld om ons heen al vanaf jonge leeftijd te begrijpen. In het onderwijs wordt motivatie vaak gezien als de bereidheid van studenten om bepaald studiegedrag te vertonen, zoals het lezen van literatuur en het actief deelnemen aan colleges. Je kunt onderscheid maken tussen twee typen motivaties: intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie draait om mee willen doen, doorzetten als het moeilijk wordt en informatie op een dieper niveau verwerken. Intrinsiek gemotiveerde studenten leren omdat zij het interessant en leuk vinden, zonder druk van anderen.

Bij extrinsieke motivatie komt die prikkel van buitenaf. Studenten zijn dan wel gemotiveerd om bepaalde taken uit te voeren, maar omdat hier een beloning of straf tegenover staat, zoals het behalen van studiepunten of het krijgen van een onvoldoende.

Hoe kun je studenten motiveren?

Als docent streef je naar het intrinsiek motiveren van studenten, want dit leidt tot meer betrokkenheid en betere leerresultaten. Het vergroten van intrinsieke motivatie begint bij het creëren van een stimulerende leeromgeving. Volgens de zelfdeterminatietheorie voorziet deze omgeving in drie basisbehoeftes: autonomie, competentie en verbondenheid. 

Drie tips voor wat jij als docent kan doen:

  • Geef studenten keuzevrijheid. Bijvoorbeeld bij het maken van een opdracht, door ze zelf een thema of onderzoeksvraag te laten kiezen of zelf te laten bepalen in welke vorm ze de opdracht in willen leveren (bijvoorbeeld als paper, presentatie of video).
  • Zorg dat je studenten weten wat ze moeten doen en dat ze het vertrouwen hebben dat ze hier ook toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door het geven van tussentijdse feedback, omdat studenten hiermee inzicht krijgen in wat ze al kunnen en wat ze moeten doen om verder te komen
  • Stimuleer interactie met studenten en tussen studenten onderling. Doe dit bijvoorbeeld door het stellen van vragen en door studenten in tweetallen te laten nadenken over het antwoord voordat je dit in de groep bespreekt.

Inspirerende onderwijsvormen van Radboud-docenten

Inspirerend Onderwijs

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.