Studenten voor begeleiding doorverwijzen

Als docent zie je graag dat studenten plezier hebben in het studeren en goede studieresultaten bereiken. Soms tref je studenten bij wie de studie niet soepel verloopt. Er zijn dan verschillende plekken binnen de universiteit waar je studenten naar kan doorverwijzen voor extra hulp.

Waarom doorverwijzen?

Als docent kun je studenten helpen met vakinhoudelijke problemen. Er zijn ook vragen of problemen waarvoor je geen expertise of middelen hebt om te helpen en die buiten jouw rol als docent vallen. Denk aan lastige privésituaties, faalangst, concentratiestoornissen of schrijfproblemen. Vaak lopen studenten op verschillende plekken in de studie tegen deze problemen aan. Om te voorkomen dat studenten onnodig lang tegen dezelfde problemen aanlopen is het belangrijk ze bijtijds naar de juiste hulp door te verwijzen.

Hoe doorverwijzen?

Vind je het moeilijk om te bepalen wat jouw rol is als docent? Of weet je niet zo goed hoe je een student kan doorverwijzen? Kijk dan eens naar de tips op de flyer onderaan op deze pagina.

Doorverwijzing bespreken

Wat studenten je tijdens de begeleiding vertellen en wat jou aan studenten opvalt, gebeurt in vertrouwelijke sfeer. Als je eraan denkt een student door te verwijzen, kun je de student vertellen waarom dit zou kunnen helpen en overleggen of de student het goed vindt om iemand anders in te schakelen. Vraag de student ook welke informatie je door mag geven aan bijvoorbeeld de studieadviseur.

Mogelijkheden om door te verwijzen

  • Studieadviseur: De studieadviseur is het eerste aanspreekpunt binnen de opleiding. Als een student moeite heeft met het studieprogramma of persoonlijke problemen ondervindt die van invloed zijn op de studie, is de studieadviseur de aangewezen persoon om naar door te verwijzen. De studieadviseur kan kijken welke hulp de student nodig heeft en samen met de student een plan van aanpak bespreken. Eventueel verwijst de studieadviseur verder door, bijvoorbeeld naar een studentenpsycholoog.
  • Vertrouwenspersoon: Merk je dat een student door medestudenten anders behandeld of gepest wordt? Of komt een student bij jou met problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals discriminatie of (seksuele) intimidatie? Het is erg belangrijk dat studenten zich veilig voelen om hierover te praten. Daarvoor kun je ze doorsturen naar een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan ook meedenken over wat voor actie de student wil ondernemen.
  • Centrale studentenbalie: Als studenten bij jou komen met vragen over onder andere inschrijving, financiële ondersteuning, beurzen, het aanvragen van getuigschriften en examens of de Studentportal, kun je ze doorsturen naar de Centrale studentenbalie.
  • Career Service: Studenten met vragen over hun (toekomstige) loopbaan, kun je doorsturen naar de career officer van de eigen faculteit.
  • International Office: Als studenten vragen hebben over studeren of stagelopen in het buitenland kun je ze doorsturen naar hun facultaire International Office.
  • Radboud Writing Lab: Studenten die problemen hebben met schrijfwerk kunnen rechtstreeks terecht bij het Radboud Writing Lab. Als je scripties begeleidt is het handig om jouw studenten op deze mogelijkheid te wijzen. De schrijfcoaches bieden studenten onder meer hulp bij het opstellen van een heldere structuur, het hanteren van een academische schrijfstijl en het efficiënter maken van het schrijfproces.
  • Studentenkerk: Als je merkt dat een student eenzaam is of bezig met rouwverwerking vanwege het verlies van een naaste, kun je doorverwijzen naar de Studentenkerk. Studenten kunnen daar terecht voor geloofsverdieping en persoonlijke gesprekken, ook als ze niet religieus zijn. Ook is de Studentenkerk een ontmoetingsplek voor mensen van verschillende achtergronden en worden er in de kerk en tuin allerlei niet-religieuze activiteiten, workshops en cursussen georganiseerd.

Handout docenten doorverwijzen naar studentbegeleider

Infographic totaalaanbod studentbegeleiding

Infographic Totaalaanbod studentbegeleiding Radboud Universiteit.pdf

Deze infographic schetst het totaalaabod van studentbegeleiding aan de Radboud Universiteit.

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.