Studenten voor begeleiding doorverwijzen

Als docent zie je graag dat studenten plezier hebben in het studeren en goede studieresultaten bereiken. Soms tref je studenten bij wie de studie niet soepel verloopt. Er zijn dan verschillende plekken binnen de universiteit waar je studenten naar kan doorverwijzen voor extra hulp.

Waarom doorverwijzen?

Als docent kun je studenten helpen met vakinhoudelijke problemen. Er zijn ook vragen of problemen waarvoor je geen expertise of middelen hebt om te helpen en die buiten jouw rol als docent vallen. Denk aan lastige privésituaties, faalangst, concentratiestoornissen of schrijfproblemen. Vaak lopen studenten op verschillende plekken in de studie tegen deze problemen aan. Om te voorkomen dat studenten onnodig lang tegen dezelfde problemen aanlopen is het belangrijk ze bijtijds naar de juiste hulpbron door te verwijzen. 

Doorverwijzing bespreken

Wat studenten je tijdens de begeleiding vertellen en wat jou aan studenten opvalt, gebeurt in vertrouwelijke sfeer. Als je eraan denkt een student door te verwijzen, kun je de student vertellen waarom dit zou kunnen helpen en overleggen of hij/zij het goed vindt om iemand anders in te schakelen. Vraag de student ook welke informatie je door mag geven aan bijvoorbeeld de studieadviseur.

Mogelijkheden om door te verwijzen

  • Studieadviseur: Als een student moeite heeft met het studieprogramma of persoonlijke problemen ondervindt die van invloed zijn op de studie, is de studieadviseur de aangewezen persoon om naar door te verwijzen. De studieadviseur verwijst dan eventueel verder door naar bijvoorbeeld een studentenpsycholoog. De studieadviseur kan kijken welke hulp de student nodig heeft en samen met de student een plan van aanpak bespreken.
  • Schrijfcentrum: Studenten die problemen hebben met schrijfwerk kunnen rechtstreeks terecht bij het Radboud Writing Lab. Als je scripties begeleid is het handig om jouw studenten op deze mogelijkheid te wijzen. Zij bieden onder meer hulp bij het opstellen van een heldere structuur, het hanteren van een academische schrijfstijl en het efficiënter maken van het schrijfproces.
  • Centrale studentenbalie: Als studenten bij jou komen met vragen over onder andere inschrijving, financiële ondersteuning, beurzen, het aanvragen van getuigschriften en examens of het Studentportal, kun je ze doorsturen naar de Centrale studentenbalie.
  • Vertrouwenspersoon: Merk je dat een student door medestudenten anders behandeld of gepest wordt? Of komt een student bij jou met problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals discriminatie of (seksuele) intimidatie? Het is erg belangrijk dat studenten zich veilig voelen om hierover te praten. Daarvoor kun je ze doorsturen naar een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan ook meedenken over wat voor actie de student wil ondernemen.
  • International Office: Als studenten vragen hebben over studeren of stagelopen in het buitenland kun je ze doorsturen naar het International Office.
  • Radboud Career Service: Studenten met vragen over hun (toekomstige) loopbaan, kun je doorsturen naar de Radboud Career Service.