Een cursus ontwerpen

Het ontwerpen van een nieuwe cursus kan overweldigend zijn. Waar moet je beginnen? Vaak start je niet vanaf nul, maar vernieuw je een bestaande cursus. En in principe ontwerp je je cursus elk jaar een beetje opnieuw. Aan de hand van eigen ervaringen, cursusevaluaties en toetsresultaten krijg je nieuwe inzichten, lees je andere literatuur en kom je werkvormen en tools tegen die je kunt inzetten. Het leidend principe bij het ontwerpen van een cursus is constructive alignment.

Een cursus ontwerpen in 4 stappen
 

Leerdoelen en toetsing bepalen

Het beginpunt is het bepalen van wat je wilt dat studenten leren in de cursus, ofwel wat ze hebben bereikt aan het einde van de cursus. Deze kennis, vaardigheden en houdingsaspecten beschrijf je in de leerdoelen. Vervolgens kun je bepalen wat voor toetstaken de studenten kunnen maken om te demonstreren wat ze hebben geleerd. Wat moeten studenten doen om jou ervan te overtuigen dat ze de doelen hebben behaald? Welk niveau moeten ze bereiken? 

Hierna kun je bepalen welke toetsvorm en inhoud hierop aansluiten en bedenken hoe je het werk of het gedrag van studenten gaat beoordelen.

Leeractiviteiten bepalen

In deze stap bedenk je welke activiteiten studenten kunnen doen om toe te werken naar het bereiken van de leerdoelen. Welke oefeningen kunnen ze maken? Hoe kunnen studenten tussentijds hun kennis testen? Welk materiaal kunnen ze bestuderen? Hoe kunnen studenten van elkaar leren? 

Werkvormen en tools bepalen

In deze stap bepaal je hoe je leermateriaal beschikbaar stelt en hoe er gewerkt wordt. Werken studenten bijvoorbeeld samen met medestudenten of richt je je op zelfstudie. Ook bepaal je de rol van ICT middelen en werkvormen. Zo creëer je een afwisselende leeromgeving, ook wel bekend als blended onderwijs. Op de website RadboudEDIT vind je activerende werkvormen.

Jouw rol bepalen

De laatste stap in het ontwerpen van je cursus is het vaststellen van jouw taken als docent. Wat hebben je studenten nodig om de leeractiviteiten uit te voeren? Welk materiaal stel je beschikbaar? Wat leg je uit of demonstreer je in de colleges? Waar bied je ruimte voor groepsinteractie? Hoe en wanneer geef je studenten feedback? Zijn er momenten dat studenten elkaar peer feedback kunnen geven? 

Als je een oude cursus reviseert, zijn er doorgaans al vaste contactmomenten en werkvormen. Binnen deze kaders kun jij bepalen hoe jij de student zo goed mogelijk ondersteuning kunt bieden.

Extra aandachtspunten en tips

  • Bekijk ook hoe je cursus past binnen de opleiding en leg dit aan jouw studenten uit, bijvoorbeeld in de cursushandleiding. Je zou hiervoor contact op kunnen nemen met de opleidingscoördinator. 
  • Ga na of studenten kennis en vaardigheden opgedaan in vorige cursussen ook in jouw cursus kunnen gebruiken.
  • Maak voor de studenten expliciet duidelijk wat ze leren in jouw cursus dat ze nog niet kunnen of weten en waarom ze dat later nodig hebben. Het gevoel van noodzaak dat zo ontstaat, kan de motivatie van je studenten verhogen.
  • Houd contact met collega’s die deze cursus ook geven of hebben gegeven. Deel ervaringen en wissel ideeën uit om de cursus zo alsmaar te blijven verbeteren.

Leer meer over cursusontwerp

Wil jij ontdekken hoe je het ontwerp van je vak kunt verbeteren? Meld je dan aan voor de cursus van Education Support over cursusontwerp. Daar leer je om je cursus zo in te richten dat het de leerprocessen van studenten optimaliseert. 

Meer informatie over deze cursus

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.