Cursushandleiding ontwerpen

De cursushandleiding is de eerste plek waar een student kijkt voor informatie over een cursus. Alles wat een student over de cursus wil weten, moet hij of zij hier dus kunnen vinden. Dat is fijn voor de student, maar jij krijgt ook zelf minder onnodige vragen. Veel opleidingen hebben een vast format aan de hand waarvan de cursuscoördinator de cursushandleiding maakt. Kun je het format niet vinden? Vraag dit dan eens aan je opleidingscoördinator.

Format

Onderstaande elementen komen altijd terug in een cursushandleiding:

1. Benoem de algemene informatie. 

Noem de naam en cursuscode, de docent(en) en de cursuscoördinator, hoeveel studiepunten je ervoor krijgt, de periode en de voertaal.

2. Beschrijf beknopt de inhoud van de cursus.

Geef een korte omschrijving van wat de student in de cursus gaat leren en welke plek de cursus heeft binnen de opleiding.

3. Geef aan wat de leerdoelen zijn.

Beschrijf de concrete kennis en vaardigheden die studenten aan het eind van de cursus beheersen.

4. Laat zien hoe de cursus is opgebouwd.

Leg uit hoe de cursus gaat verlopen, hoeveel bijeenkomsten er zijn en wat jullie gaan doen in deze bijeenkomsten. Leg ook vast kort uit of je aan het einde toetst, of dat de studenten tussentijds opdrachten moeten maken. Geef hierbij aan wat de deadlines zijn, wanneer je feedback geeft en wat je als student moet doen als je een bijeenkomst of een deadline mist.

5. Leg uitgebreid uit hoe er wordt getoetst.

Wees hierbij zo precies mogelijk. Als er een tentamen is, geef dan aan hoeveel open vragen en multiple choice vragen er zijn en hoe lang het tentamen duurt. Als er andere toetsopdrachten zijn, vertel dan waar studenten aan gaan werken en geef de beoordelingscriteria die gebruikt zullen worden.

6. Beschrijf welk studiemateriaal er is.

Geef aan welke literatuur de studenten moeten lezen en wat ze nodig hebben om het tentamen voor te bereiden. Bespreek ook welke digitale middelen je wilt gaan inzetten, bijvoorbeeld weblectures, kennisclips of oefenmodules.

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.