Anne Sadza over Team-based Learning

Portret Anne sadza
Als studenten de stof begrijpelijk kunnen uitleggen aan anderen, snappen ze het zelf ook
Naam
Anne Sadza
Huidige functie
Promovendus en docent Communicatiewetenschap

Anne Sadza is promovendus, docent bij de opleiding Communicatiewetenschap en werkt daarnaast bij Kijkwijzer. Voor masterstudenten Communicatiewetenschap geeft ze onder andere de keuzecursus Young Consumers. Bij deze cursus leren studenten hoe ze kinderen en jongeren als media-consumenten kunnen zien. Maar hoe zorg je dat studenten echt betrokken en voorbereid zijn?

Tijdens de pandemie werd afstandsonderwijs de norm en nieuwe vragen kwamen op. Hoe laat je studenten op een leuke manier online presentaties geven? Hoe stimuleer je online samenwerking? Voor Anne was dit aanleiding om nog eens kritisch naar de cursusopzet te kijken. Hoewel het onderwijs nu weer fysiek op de campus is, houdt Anne veel aspecten van de nieuwe aanpak vast.  

Hoe houd ik studenten betrokken?  

‘De cursus Young Consumers werd altijd goed geëvalueerd, maar het viel me op dat studenten de literatuur niet altijd goed lazen. Dat kwam deels doordat ik de literatuur in de hoorcolleges uitgebreid besprak. Daardoor voelden studenten niet de noodzaak om van tevoren goed geïnformeerd te zijn en dat maakt het lastiger om iedereen betrokken te houden.’  

Team-based Learning 

‘Toen mijn collega’s en ik nadachten over een goede invulling van het afstandsonderwijs, hebben wij ons laten inspireren door de werkvormen van Team-based Learning. In de praktijk betekent dat dat de uitgebreide hoorcolleges zijn vervangen door online kennisclips. Studenten bereiden zich voor door die clips te bekijken en de literatuur te lezen. In het college gaan we dan alleen nog kort verdiepend op de stof in. In het eerste college stellen studenten zichzelf voor aan de hand van een vlog of poster die iets vertelt over het medialandschap uit hun kindertijd. Zo leren ze elkaar alvast een beetje kennen en reflecteren ze op hun eigen ervaringen als jonge mediagebruiker.’ 

‘Tijdens de werkcolleges werken studenten samen in groepjes van vier à vijf. De eerste twee colleges beginnen met een kennistoets, een quiz op Brightspace. Die vullen studenten eerst individueel in en daarna samen met het groepje, totdat ze alle antwoorden goed hebben. Hier is geen cijfer aan verbonden, maar het helpt wel bij het begrijpen van de stof. Na de kennistoets bespreken we de antwoorden met elkaar en is er ruimte voor extra vragen en verdieping.’ 

‘Na het bespreken van de kennistoets gaan de groepjes aan de slag met het toepassen van hun kennis op praktijkcasussen. Ze bedenken bijvoorbeeld een nieuwsformat voor tieners en een mediawijsheidsinterventie, of zoeken en evalueren bestaande social marketingcampagnes.’ 

‘Tijdens het laatste college geven de studenten dan een presentatie waarbij ze een oplossing pitchen voor een communicatievraagstuk dat is gericht op jongeren. Per casus wordt dan door de andere studenten gestemd wat de beste oplossing is. Op die manier gaan studenten actief aan de slag met de stof.  Als ze het begrijpelijk kunnen uitleggen aan de rest, snappen ze het zelf ook!’ 

‘Ik heb het idee dat de nieuwe opzet goed werkt. Ik begon hiermee tijdens de pandemie, maar ik zet dit zeker door! De studenten bereiden zich nu goed voor en ook de opdrachten maken ze goed. De theorie wordt behandeld in de kennisclips en de contacttijd op de campus gebruiken we echt voor het behandelen van vragen en samenwerken. Uit de cursusevaluatie die we tijdens de pandemie hielden, bleek dat dit bij studenten in de smaak valt. Zij gaven aan dat de cursus dynamisch en gevarieerd is. Maar ook voor mijn collega’s en mij geeft deze opzet meer voldoening. Het contact met de studenten is nu meer verdiepend en we zijn meer met de vakinhoud bezig.’