Onderwijsmateriaal en auteursrecht

Je mag niet alle informatie zomaar in je onderwijsmateriaal opnemen. Bekijk onder welke voorwaarden je verschillende soorten informatie kan gebruiken. 

Teksten gebruiken

De Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk een regeling afgesloten met de Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (UvO) over het gebruik van teksten. Je mag teksten gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • Je mag maximaal 40 pagina's en niet meer dan 20% overnemen van het gehele werk.
 • Een juiste bronvermelding is verplicht.
 • Je mag niet gedeelten uit een publicatie verspreiden over meerdere readers voor eenzelfde cursus.
 • De regeling geldt zowel voor gedrukt als digitaal onderwijsmateriaal.
 • De regeling geldt ook voor afbeeldingen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat je mag plaatsen in een powerpoint-presentatie bijvoorbeeld. Wel zijn er twee voorwaarden: maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek) én maximaal enkele werken van één en dezelfde maker.

Lees de volledige regeling op de website van Stichting UvO.

Beeld en geluid gebruiken

Linken naar afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten op het internet is altijd toegestaan. Afbeeldingen en audio(visuele) werken met een licentie die hergebruik toestaan kun je ook zonder problemen downloaden en vertonen. Op de pagina auteursrecht voor onderzoekers kun je bronnen van rechtenvrij beeld vinden. Afhankelijk van de gebruikte Creative Commons licentie zijn de mogelijkheden voor gebruik meer of minder ruim.

Citaatrecht afbeeldingen

Het citaatrecht staat toe dat je afbeeldingen of audio(visuele) werken mag gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • De afbeelding ondersteunt de inhoud van het onderwijs.
 • De afbeelding/video waaruit geciteerd wordt, is rechtmatig openbaar gemaakt.
 • Vermeld de bron.
 • Breng geen wijzigingen aan in de afbeelding.

Complete audio(visuele) werken gebruiken tijdens colleges

Je mag een compleet audiowerk gratis afspelen of vertonen zonder toestemming onder de volgende voorwaarden:

 • Het afspelen dient een educatief doel tijdens een les of werkgroep en maakt deel uit van het onderwijsprogramma.
 • Het afspelen moet fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden of plaatsvinden via een digitaal college.
 • Het afspelen heeft geen commercieel doel.

Audio(visuele) werken op Brightspace plaatsen

Je mag delen van audio(visuele) werken plaatsen in Brightspace onder de volgende voorwaarden:

 • Het werk dient als aanvulling op het onderwijs.
 • Plaats het werk in een besloten omgeving waar alleen studenten toegang hebben.
 • Er moet een billijke vergoeding worden betaald aan de auteursrechthebbenden. Per faculteit is dat verschillend geregeld. De contactpersoon binnen je faculteit kan nagaan wat de gemaakte afspraken zijn met VidemaBuma/Stemra of Pictoright.

Links opnemen in Brightspace

Je mag altijd linken naar een website zolang je linkt naar materiaal dat rechtmatig openbaar is gemaakt. Als je informatie van een website knipt en plakt, betekent het dat je deze informatie hergebruikt en vermenigvuldigt. Houd in dat geval rekening met het auteursrecht en vermeld altijd de bron.

Materiaal dat door de Radboud Universiteit is aangekocht of in abonnement is genomen waarvoor van de uitgever een licentie is verkregen is opgenomen in de Universiteitsbibliotheek. Volg de handleiding om te linken naar materiaal van de Universiteitsbibliotheek.

Auteursrechteninformatiepunt