Rubrics in het onderwijs

Rubrics beschrijven prestaties van studenten op verschillende niveaus en geven daarmee zowel de docent als de student inzicht in leerontwikkeling en leerprestaties. Je kunt rubrics gebruiken voor het geven van feedback en het beoordelen van een opdracht, paper, thesis, presentatie en performance assessment. Rubrics zijn er op het niveau van een opdracht, een cursus, een leerlijn of een opleiding.

Voordelen voor studenten

  • Het wordt voor studenten transparant waarop je ze beoordeelt.
  • Studenten kunnen zien waar ze staan (feedback), waar ze aan moeten voldoen (feed up) en wat ze nog moeten doen (feedforward) om een bepaald niveau/ bepaalde score te halen. Als ze feedback terugkrijgen zien ze direct aan welke vaardigheden ze nog moeten werken.
  • Rubrics bevorderen zelfreflectie en zelfsturing bij studenten.

Voordelen voor docenten

  • Het is een middel om ervoor te zorgen dat je op een betrouwbare, valide en consistente manier blijft beoordelen. Een rubric zorgt ervoor dat je dezelfde criteria blijft handhaven bij de beoordeling.
  • Als er in de cursus meerdere docenten en beoordelaars zijn, beoordeelt elke docent volgens dezelfde beoordelingscriteria.
  • Het opstellen van rubrics kost veel tijd. Maar met goed opgestelde rubrics win je die tijd terug later in het beoordelingsproces. 
  • Door bij te houden op welke vaardigheden studenten beter en slechter scoren, zie je gemakkelijk waar studenten extra aandacht aan moeten besteden.

Ontwerpen van een rubric

Een rubric heeft de vorm van een tabel. In de rijen staan beoordelingscriteria, in de kolommen de niveaus/scores en in de velden staat een beschrijving van een prestatie op een bepaald niveau van een criterium. 

Een rubric heeft een omvang van maximaal 1-2 A4’tjes. Verder is het belangrijk dat je voldoende specifiek bent, maar niet te gedetailleerd:

  • Beperk de beoordelingscriteria/rijen.
  • Gebruik geen opsommingen in de cellen.
  • Beschrijf kwaliteiten en geen kwantiteiten.

Lees meer over het ontwerpen van rubrics.

Rubrics in Brightspace

In Brightspace kun je studenten feedback geven en beoordelen met behulp van rubrics. Deze rubrics kunnen vervolgens gebruikt worden in combinatie met andere Brightspace tools. Lees meer over feedback en beoordelen met rubrics in Brightspace.

Handleiding

Contact

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Het Teaching Information Point van jouw faculteit helpt je graag verder.