Community Engaged Learning

Met Community Engaged Learning (CEL) kun je jouw onderwijs verbinden met de samenleving, met als doel een bijdrage te leveren in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. CEL is geen werkvorm, maar een manier om je cursus te ontwerpen. Studenten zetten, in samenwerking met maatschappelijke partners, hun kennis en vaardigheden in om oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken.

Met en van elkaar leren

CEL zorgt voor verbondenheid tussen het onderwijs aan de universiteit en hetgeen wat gebeurt in de samenleving, in de wereld en/of in de wijk. Het gaat dan om wederzijds leren van elkaar. Studenten leren van elkaar en van de samenwerking met partners. De partners leren van studenten en zijn geholpen met hun kennis en vaardigheden.

Samenwerking binnen CEL-projecten is multidisciplinair van aard, waarbij studenten van verschillende opleidingen hun kennis en ervaringen meebrengen om het maatschappelijke probleem te onderzoeken en oplossingen aan te dragen. Studenten werken in deze projecten vrijwel altijd autonoom, waarbij jij als docent als begeleider optreedt.

Bij CEL zijn opdrachtgevers vaak lokale overheden en maatschappelijke partners. Denk bijvoorbeeld aan de Gemeente Nijmegen en IederTalentTelt.

Motiverend onderwijs

CEL is in meerdere opzichten leerzaam en motiverend voor jouw studenten: 

  • Ze werken aan ‘echte’ opdrachten die tastbaar maken hoe zij vanuit hun vakgebied kunnen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.
  • Ze reflecteren op hun rol in de maatschappij. 
  • Ze ontwikkelen persoonlijke en professionele vaardigheden. 
  • Ze leren zich te verplaatsen in anderen en maken kennis met andere perspectieven.
  • Ze leren reflecteren op hun rol in relatie tot maatschappelijke vraagstukken.

Voorbeelden

Portretfoto van twee projectleden van de pluktuinroute

Plukroute: Leren in een multi-level context

Studenten geven aan dat zij meer aandacht willen voor interdisciplinair onderwijs dat aansluit bij complexe hedendaagse vraagstukken. Maartje Cobussen en Marijn van Klingeren onderzoeken hoe dit kan worden toegepast in het academisch onderwijs.

Bekijk dit project

Reportage interdisciplinair samenwerken

Samenwerken met professionals van andere disciplines en opleidingsniveaus is geen standaardvaardigheid die je leert tijdens je studie, terwijl dat later wel onmisbaar is in je werk.

Contactinformatie

Wil je in contact komen met maatschappelijke partners in en om Nijmegen? Of sparren over jouw idee? Neem dan contact op met Maartje Cobussen, Kwartiermaker City Deal Kennis Maken aan de Radboud Universiteit.