Ontwikkeling volgen en competenties beoordelen met een portfolio

Portfolio’s zijn een handig middel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van studenten of om competenties te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan schrijfvaardigheid, reflectief vermogen of een academische houding.

Waarom leren aan de hand van een portfolio?  

Portfolio's worden gebruikt als ontwikkelings- of beoordelingsinstrument. Ze hebben een terugkoppelfunctie: met het portfolio laten studenten zien wat ze kunnen en wat hun aanpak is, om daarover feedback of een waardering te krijgen. Portfolio's zijn geschikt voor het ontwikkelen en beoordelen van vaardigheden en houdingen. Omdat deze vaardigheden en houdingen vaak op meerdere plekken in de opleiding terugkomen, worden portfolio's meestal cursusoverstijgend en gedurende een langere periode gebruikt.  

Voordat je met portfolio's aan de slag gaat, is het goed om te bepalen wat studenten met behulp van het portfolio gaan ontwikkelen of aantonen en te bedenken waarom portfolio's een toevoeging zijn aan jouw onderwijs.  

De voordelen van een portfolio

  • Studenten bepalen zelf welk materiaal ze gebruiken om feedback te krijgen of om beoordeeld te worden. Zo zijn ze eigenaar van hun eigen leerproces. Het is ook mogelijk om studenten hun eigen leerdoelen te laten bepalen.
  • Studenten leren reflecteren op hun werk en aanpak door het maken van een portfolio.
  • Studenten leren feedback van anderen te vragen en toe te passen.  
  • Studenten kunnen het portfolio na hun studie gebruiken om aan hun (toekomstige) werkgever te laten zien hoe ze zich hebben ontwikkeld of wat hun competenties zijn.  

Drie soorten portfolio’s  

  1. Assessmentportfolio – Het doel van dit portfolio is om de competenties van studenten te beoordelen. Studenten vullen het portfolio met werk dat volgens hen aantoont dat zij die competentie onder de knie hebben. 
  2. Ontwikkelingsportfolio – Het doel van dit portfolio is om zicht te krijgen op waar studenten staan in hun ontwikkeling en om hen door middel van feedback verder te helpen. In dit type portfolio vind je producten die groei of ontwikkeling laten zien. 
  3. Showcaseportfolio – Het doel van dit portfolio is dat studenten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ze presenteren zichzelf door middel van het portfolio en kiezen zelf wat ze met het portfolio willen laten zien.  

Brightspace ePortfolio

Brightspace biedt de mogelijkheid om een digitaal portfolio op te bouwen, het ePortfolio. Alle docenten en studenten met toegang tot Brightspace hebben een ePortfolio. Het ePortfolio is een persoonlijke, cursusoverstijgende omgeving waar je documenten, linkjes en media kunt bewaren en groeperen. Als eigenaar kun je items uit je ePortfolio delen met docenten, studenten en externen.

Wil je meer weten over het ePortfolio in Brightspace? Bekijk dan de beschikbare handleidingen.

Hoe begin ik met het inzetten van portfolio's?  

Stap 1: Bepaal met welke bedoeling je een portfolio inzet

Waarom gebruik je een portfolio en wat levert het studenten en/of docenten op? Wat gebeurt er met de uitgewerkte portfolio's?

Stap 2: Bepaal hoe je het bijbehorende onderwijs wilt inrichten

Welke leerdoelen horen bij het portfolio? Welke begeleiding biedt je studenten bij het werken aan een portfolio? Welke instructies of opdrachten horen hierbij? Hoe wordt feedback of een beoordeling gegeven?  

Stap 3: Bepaal hoe en waar studenten hun portfolio gaan maken

Het advies is om te kiezen voor het digitale ePortfolio in Brightspace. Dat is een goede plek om bestanden te verzamelen omdat je materialen uit Brightspace in het portfolio kunt stoppen en het portfolio gemakkelijk te delen is met anderen.

Contactinformatie

Het Teaching Information Point van je faculteit helpt je graag met het inzetten van portfolio's in jouw onderwijs.