Ontwikkeling volgen en competenties beoordelen met een portfolio

Portfolio’s zijn een handig middel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van studenten of om competenties te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan schrijfvaardigheid, reflectief vermogen of een academische houding.

Waarom leren aan de hand van een portfolio?  

Portfolio's worden gebruikt als ontwikkelings- of beoordelingsinstrument. Ze hebben een terugkoppelfunctie: met het portfolio laten studenten zien wat ze kunnen en wat hun aanpak is, om daarover feedback of een waardering te krijgen. Portfolio's zijn geschikt voor het ontwikkelen en beoordelen van vaardigheden en houdingen. Omdat deze vaardigheden en houdingen vaak op meerdere plekken in de opleiding terugkomen, worden portfolio's meestal cursusoverstijgend en gedurende een langere periode gebruikt.  

Voordat je met portfolio's aan de slag gaat, is het goed om te bepalen wat studenten met behulp van het portfolio gaan ontwikkelen of aantonen en te bedenken waarom portfolio's een toevoeging zijn aan jouw onderwijs.  

De voordelen van een portfolio

  • Studenten bepalen zelf welk materiaal ze gebruiken om feedback te krijgen of om beoordeeld te worden. Zo zijn ze eigenaar van hun eigen leerproces. Het is ook mogelijk om studenten hun eigen leerdoelen te laten bepalen.
  • Studenten leren reflecteren op hun werk en aanpak door het maken van een portfolio.
  • Studenten leren feedback van anderen te vragen en toe te passen.  
  • Studenten kunnen het portfolio na hun studie gebruiken om aan hun (toekomstige) werkgever te laten zien hoe ze zich hebben ontwikkeld of wat hun competenties zijn.  

Drie soorten portfolio’s  

  1. Assessmentportfolio – Het doel van dit portfolio is om de competenties van studenten te beoordelen. Studenten vullen het portfolio met werk dat volgens hen aantoont dat zij die competentie onder de knie hebben. 
  2. Ontwikkelingsportfolio – Het doel van dit portfolio is om zicht te krijgen op waar studenten staan in hun ontwikkeling en om hen door middel van feedback verder te helpen. In dit type portfolio vind je producten die groei of ontwikkeling laten zien. 
  3. Showcaseportfolio – Het doel van dit portfolio is dat studenten kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ze presenteren zichzelf door middel van het portfolio en kiezen zelf wat ze met het portfolio willen laten zien.  

Digitaal portfolio software Portflow

Portflow is de portfolio software waarmee de Radboud Universiteit werkt. Dit is een persoonlijke, cursus- en leerjaaroverstijgende omgeving waar je documenten, linkjes en media kunt bewaren en groeperen. Als eigenaar kun je items uit Portflow delen met docenten, studenten en externen.
Alle docenten en studenten kunnen in Portflow een digitaal portfolio opbouwen. De software kan worden gevonden in de navigatiebalk van Brightspace en opent in de Brightspace omgeving.

Lees meer over Portflow

Hoe begin ik met het inzetten van een digitaal portfolio in mijn onderwijs?

Stap 1: Bepaal met welke bedoeling je een portfolio inzet

Waarom gebruik je een portfolio en wat levert het studenten en/of docenten op? Wat gebeurt er met de uitgewerkte portfolio's?

Stap 2: Bepaal hoe je het bijbehorende onderwijs wilt inrichten

Welke doelen wil je bereiken met de inzet van het portfolio? Welke begeleiding biedt je studenten bij het werken aan een portfolio? Welke instructies of opdrachten horen hierbij? Hoe wordt feedback of een beoordeling gegeven?  

Stap 3: Bepaal hoe studenten hun portfolio gaan maken

Portflow biedt een goede plek om materialen te verzamelen als bewijslast. Daarnaast kun je doelen formuleren die je ondersteund met je verzamelde bewijslast. Je kunt vervolgens je portfolio of gedeeltes daarvan delen met anderen. Studenten kunnen zelf een structuur aanleggen, maar als je als vak of opleiding dit meer wilt sturen, kun je een vooraf gedefinieerde structuur aanbieden aan de student.
 

Contactinformatie

Het Teaching Information Point van je faculteit helpt je graag met het inzetten van portfolioleren in jouw onderwijs.