Toetsen en beoordelen

Op deze pagina vind je meer informatie over alle stappen die je doorloopt als je gaat toetsen en beoordelen. Lees meer over het basisontwerp van toetsing, procedures bij toetsafname, manieren voor beoordeling en evalueren van toetsing.

Een infographic over de toetscyclus, bestaande uit acht fases.

De toetscyclus

Het proces van toetsen en beoordelen kan worden verdeeld in acht fases. Dit wordt ook wel de toetscyclus genoemd. Hieronder lees je alles over deze acht fases.

Basisontwerp van toetsing in de gehele cursus

Nadat je leerdoelen en je verwachtingen over het kennen en kunnen van studenten aan het einde van de cursus hebt geformuleerd, kun je aan de slag met de vraag hoe je de leerdoelen gaat toetsen.

Lees meer

Toetsmatrijs ontwerpen

Om de toetsing in een cursus in lijn te brengen met de leerdoelen en de leer- en doceeractiviteiten, en om er zeker van te zijn dat je alle leerdoelen toetst, kun je gebruik maken van een toetsmatrijs.

Lees meer

Toetsvorm kiezen en construeren

De keuze voor een toetsvorm hangt af van het doel van de toets en het niveau en de inhoud van leerdoelen. Daarnaast kun je kiezen om een toets met of zonder digitale toetssoftware af te nemen.

Lees meer

Toets afnemen

Bij het afnemen van een toets moeten de omstandigheden voor de studenten zo gunstig mogelijk zijn. Het is ook belangrijk dat deze condities vergelijkbaar zijn voor alle studenten. 

Lees meer

Toetsresultaten beoordelen

Na de afname van een toets volgt de beoordeling van de resultaten. Het is belangrijk om bij het ontwerpen van de toets de grond van de beoordeling te bepalen en vast te leggen in de vorm van een rubric of lijst met criteria.

Lees meer

Toets analyseren

Na de beoordeling van de resultaten van een toetsafname kun je de betrouwbaarheid van de toetsresultaten bepalen door de kwaliteit van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen (de items) te analyseren. Een goede analyse van je toets draagt bij aan de kwaliteit van de toetsing binnen jouw cursus.

Lees meer

Toetsinzage en toetsbespreking

Na de toetsanalyse worden de definitieve toetsresultaten geregistreerd. Deze worden vervolgens gecommuniceerd naar studenten. Na het publiceren van de cijfers in Osiris vindt er een toetsinzage plaats.

Lees meer

Toets evalueren en verbeteren

Na het doorlopen van de eerste zes fases uit de toetscyclus evalueer je als docent(enteam) de gehele toetscyclus. Wat ging goed en wat kon er beter? De evaluatie vormt input voor het (her)ontwerp van de toetsing.

Lees meer

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Teaching Information Point van jouw faculteit of het team van Educational Advice & Teacher Development.