Toetsinzage en toetsbespreking

Na de toetsanalyse worden de definitieve toetsresultaten geregistreerd. Deze worden vervolgens gecommuniceerd naar studenten. Na het publiceren van de cijfers in Osiris vindt er een toetsinzage plaats.

Studenten van een cursus hebben het recht op inzage van de door hen gemaakte toets. Doel van de toetsinzage is dat de student feedback krijgt over de geleverde prestaties in zijn/haar toets. Hierdoor krijgen ze inzicht in wat ze goed hebben gedaan en waar ze zich nog verder in moeten ontwikkelen.

Daarnaast krijgen de studenten inzicht in de totstandkoming van hun beoordeling. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een opleiding staat beschreven welke procedures vanuit de opleiding gelden voor de inzage van een toets.

Inzage van schriftelijke toetsen op papier 

Een inzage wordt altijd op de campus georganiseerd en gepland door medewerkers van het facultaire onderwijsbureau. Informeer bij jouw Teaching Information Point hoe de procedure voor het inplannen van een inzage verloopt.

Inzage van een digitale toets 

Inzage op de campus (Comeniusgebouw) 

Het toetsgebouw aan de Comeniuslaan biedt niet alleen mogelijkheden voor de digitale afname van toetsen, maar ook voor inzage van digitaal afgenomen toetsen. Dit kan zowel voor groepen studenten als voor individuele studenten. Lees de handleiding voor het organiseren van een inzage van een digitaal afgenomen toets.

Inzage online organiseren 

Je kunt er ook voor kiezen om de inzage online te organiseren, zodat studenten vanuit huis de digitaal afgenomen toets kunnen inzien. Bespreek met je facultaire coördinator digitaal toetsen welke inzage het beste past bij jouw toets. Hij/zij zal de gewenste inzage voor je zal inplannen.

De inzage als feedbackmoment 

Het inzagemoment is vooral ook een feedbackmoment. Het is namelijk mogelijk om behalve het toetsresultaat (score/cijfer) ook inhoudelijk feedback te geven aan de student. Hierbij kun je het antwoordmodel delen, maar ook feedback/-up/-forward geven. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat een summatieve toets tevens een formatieve functie kan vervullen en op die manier niet alleen een sluitstuk van een cursus is.

De feedback aan studenten kan zowel gestandaardiseerd (voor elke student gelijk, meestal gebaseerd op bekende valkuilen) als gepersonaliseerd zijn. De feedback is bedoeld om studenten inzicht te geven waar ze staan in hun leerproces: Op welke onderwerpen scoorden ze goed en op welke minder? Wat hebben ze nodig voor het volgende vak?

Tijdens een inzage krijg je ook de kans om bepaalde dingen die je zijn opgevallen in de analysefase te bespreken met de studenten. Op die manier krijg je als docent feedback die je kunt gebruiken voor het (her)ontwerp van je lessen en/of toetsen. Het bespreken van een gemaakte toets kan op die manier een verlengstuk zijn van de toetsanalyse.

Een toetsbespreking kun je op verschillende manieren invullen:

  • Plenair bespreken van de toets(vragen).
  • Studenten samen de toets laten bespreken en daarna plenair bespreken.
  • Studenten individueel of in duo's laten reflecteren op hun gegeven antwoorden.

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator digitaal toetsen in het Teaching Information Point van jouw faculteit.