Toets evalueren en verbeteren

Na het doorlopen van de eerste zeven fases uit de toetscyclus evalueer je als docent(enteam) de gehele toetscyclus. Wat ging goed en wat kon er beter? De evaluatie vormt input voor het (her)ontwerp van de toetsing. Op basis van de evaluatie kun je bijvoorbeeld besluiten om toetsvragen aan te passen, het algehele niveau van de toets nog eens onder de loep te nemen en te wijzigen of de toets te vervangen voor een andere toetsvorm.

Een infographic over de toetscyclus, bestaande uit acht fases.

Evalueren per fase van de toetscyclus

Bij iedere fase zijn er evaluerende vragen die je kunt stellen. De vragen helpen je om verbeterpunten te definiëren en de kwaliteit van de toets naar een hoger niveau te tillen. De conclusies kunnen invloed hebben op allerlei aspecten: de toets, afname en beoordeling, samenwerking, leerdoelen, onderwijsactiviteiten en inzage- en feedbackmomenten.

Fase 1 Basisontwerp van toetsing in de gehele cursus 

 • Zijn de leerdoelen nog actueel?
 • Wat was de functie van de toets en sta je daar nog achter?
   

Fase 2 Toetsmatrijs ontwerpen

 •  Sluiten de leerdoelen en toetsvormen nog bij elkaar aan?
   

Fase 3 Toetsvorm kiezen en construeren

 • Passen de items of opdrachten bij de leerdoelen? 
 • Geven de antwoorden van studenten werkelijk een indruk van hun beheersing van het betreffende leerdoel? 
 • Is de toets als geheel geschikt gebleken om de beoogde vaardigheden en kennis van studenten te beoordelen?
 • Hoe was de verdeling onder de toetsmakers? Verliep die naar wens? Was er voldoende tijd voor het construeren of kwam men in tijdnood? 
   

Fase 4 Toets afnemen

 • Waren de studenten goed voorbereid op de toets(en)? Wisten ze ruim tevoren wat er van hen verwacht werd? 
 • Was er tijdens de afname genoeg tijd voor de studenten? Hoe snel waren ze klaar? 
 • Was de instructie duidelijk?
 • Waren er problemen tijdens de afname? 
 • Wat stond in de surveillance/E-support terugkoppeling? 
   

Fase 5 Toetsresultaten beoordelen

 • Waren antwoordmodellen en regels over puntentelling helder? Kon men goed overweg met beoordelingscriteria/rubric?
 • Beviel de manier van nakijken? Was men op tijd klaar? Zo niet, waar lag dat aan? 
   

Fase 6 Toets analyseren

 • Is er een toets- en itemanalyse uitgevoerd? 
 • Is de analyse in Cirrus toereikend of heeft men behoefte aan extra info (bijvoorbeeld via EvaluatieService)?
 • Is er voldoende kennis bij de docenten om de analyses te gebruiken? Of kan een onderwijsadviseur meedenken en hulp bieden?
 • Kun je uitsluiten dat foute antwoorden te wijten zijn aan de manier waarop de vraag was gesteld?
 • Welke vragen functioneerden goed? Kunnen die gebruikt worden als inspiratie voor nieuwe vragen?
 • Welke vragen functioneerden niet goed? Moeten ze er helemaal uit of kunnen ze aangepast worden?
   

Fase 7 Toetsinzage en toetsbespreking

 • Hoe verliep de inzage?
 • Welke informatie kwam uit de inzage naar voren? 
 • Op welke wijze is de toetsing door de studenten geëvalueerd?
 • Wat is er met de evaluatiegegevens gedaan? (PDCA-cyclus?)
 • Welke vorm van feedback is gegeven aan de studenten? Hoe is hierop gereageerd door studenten?

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de Teaching Information Point van jouw faculteit of het team Educational Advice & Teacher Development. Voor een uitgebreide analyse van een digitale toets kun je contact opnemen met team EvaluatieService.