Toetsvorm kiezen en construeren

De keuze voor een toetsvorm hangt af van het doel van de toets en het niveau en de inhoud van leerdoelen. Daarnaast kun je kiezen om een toets met of zonder digitale toetssoftware af te nemen. We onderscheiden de volgende hoofdvormen van toetsing: 

Toetsspecificatietabel voor een schriftelijke toets 

Voor het ontwerpen van een schriftelijke toets maak je gebruik van een toetsspecificatietabel. In die tabel maak je zichtbaar welke combinaties van leerdoel, niveau en itemtypen je maakt om te meten of je leerdoelen zijn behaald.

Een voorbeeld van hoe een specificatietabel eruit kan zien.
Een voorbeeld van hoe een specificatietabel eruit kan zien.

Rubrics 

Bij productopdrachten, performance assessments, praktische opdrachten en portfolio-assessments, gebruik je een rubric om zichtbaar te maken hoe leerdoelen worden getoetst en beoordeeld. Rubrics kunnen eventueel als beoordelingsinstrument worden opgenomen in Brightspace.

Een voorbeeld van hoe een rubric kan worden vormgegeven.
Een voorbeeld van hoe een rubric voor een werkstuk/essay eruit kan zien.

Toetsopmaak  

Wil jij je schriftelijke toetsen op papier mooi laten opmaken? Team EvaluatieService kan je hierbij helpen. Jij hoeft dan alleen de toetsvragen bij hen aan te leveren en EvaluatieService zorgt voor de opmaak. Het opnemen van tabellen, afbeeldingen, begeleidende teksten of open vragen is geen probleem. Je toetsbijlagen en/of instructies worden een-op-een overgenomen. EvaluatieService beschikt ook over diverse (scanbare) antwoordformulieren voor meerkeuzetoetsen. Neem contact op met het team via evaluatieservice [at] ru.nl om te overleggen over de mogelijkheden.  

Contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator digitaal toetsen in het Teaching Information Point van jouw faculteit. Wil je hulp bij het opmaken van jouw toets, neem dan contact op met team EvaluatieService.