Toetsvormen

Toetsen en beoordelen aan de Radboud Universiteit kent doorgaans zes verschillende toetsvormen. Deze kun je afzonderlijk, maar vaak ook in combinatie met elkaar inzetten om studenten binnen jouw cursus te toetsen.

Toets met open vragen

Een toets met open vragen bestaat uit vragen waarbij de student zelf een antwoord formuleert. Het te geven antwoord bestaat uit één woord, enkele zinnen of een uitgebreide uitwerking.

Lees meer

Toets met gesloten vragen

Een toets met gesloten bestaat uit vragen waarbij de student uit gegeven antwoordmogelijkheden het juiste antwoord selecteert. De student formuleert niet zelf een antwoord. 

Lees meer

Portfolio-assessment

Een portfolio is een verzameling van materialen, documenten en/of bestanden waarmee de student zijn of haar bekwaamheid laat zien. Bij een portfolio-assessment vindt beoordeling van de bekwaamheid van de student plaats aan de hand van dat portfolio.

Lees meer

Performance-assessment

Bij een performance-assessment vindt beoordeling van de bekwaamheid van de student plaats door middel van observeren van zijn/haar handelen bij de uitvoering van een bepaalde taak.

Lees meer

Mondelinge toets

Een mondelinge toets is een interview tussen de docent/examinator en een student of kleine groep studenten. Het doel is om de mate van bekwaamheid op een bepaald terrein vast te stellen.

Lees meer

Criteriumgericht interview (CGI)

Een criteriumgericht interview (CGI) is een vraaggesprek tussen jou als examinator/beoordelaar en een student of eventueel kleine groep studenten. Het doel is om de mate van bekwaamheid op een bepaald terrein vaststellen.

Lees meer