Visie op leiderschap

Om ons werk goed te kunnen doen is leiderschap nodig. Zowel van leidinggevenden, als persoonlijk leiderschap door iedere medewerker. Als leidinggevende geef je sturing aan je team, waarbij je goed zicht houdt op de koers van de organisatie. Daarbij toon je moed, zoek je verbinding, ben je transparant en durf je je kwetsbaar op te stellen. Lees meer over De Radboud visie op leiderschap:

Gedrag 

De visie op leiderschap van de Radboud Universiteit heeft vier thema’s. Deze thema’s zijn uitgewerkt in gedrag. Deze kun je gebruiken om je leiderschap te ontwikkelen.

Thema 1: Visie en strategie

 • Je formuleert een visie op de ontwikkelingen van het vakgebied.
 • Je vertaalt deze door naar doelen op korte en lange termijn.
 • Je analyseert bredere wetenschappelijke, organisatorische en/of maatschappelijke verbanden. 
 • Je anticipeert op externe ontwikkelingen en reageert daarop.
 • Je kijkt over de grenzen van het team naar het geheel.
 • Je bent je bewust van je rol en hebt gevoel voor verhoudingen.
 • Je moedigt vernieuwingen en uitdagingen aan. 
 • Je zorgt voor een werkomgeving waarin ruimte is om te experimenteren.

Thema 2: Realisatiekracht

 • Je zoekt de balans tussen individuele ambities, teambelang en het grote geheel.
 • Je stelt prioriteiten en brengt focus aan.
 • Je stuurt op heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Je luistert naar argumenten van medewerkers en neemt hun expertise mee in besluitvorming.
 • Je neemt besluiten en handelt doortastend.
 • Je creëert draagvlak door heldere communicatie.
 • Je schakelt tussen verschillende niveaus in de organisatie.
 • Je gaat bij verschil van mening de dialoog aan.
 • Je maakt het spanningsveld tussen individueel belang en het belang van de organisatie bespreekbaar.
 • Je vertoont voorbeeldgedrag.

Thema 3: Verbinden

 • Je communiceert duidelijk en helder over inhoud en proces.
 • Je bevordert een constructieve aanspreekcultuur.
 • Je legt verbinding tussen verschillende perspectieven.
 • Je stuurt op een veilige, includerende en respectvolle werksfeer.
 • Je stuurt actief op verbinding van team en individu, je bouwt bruggen.
 • Je moedigt samenwerken aan, ook buiten je eigen team.
 • Je zorgt bij gelegenheid voor een ontspannen sfeer.

Thema 4: Ontwikkelen en waarderen

 • Je stuurt op (loopbaan)ontwikkeling van medewerkers. 
 • Je stemt ontwikkelbehoeften van medewerkers af op de doelen van de organisatie.
 • Je investeert in de ontwikkeling van individu en team. 
 • Je let op de vitaliteit van medewerkers.
 • Je stuurt actief op het voorkomen en beperken van verzuim. 
 • Je motiveert en geeft ruimte en waardering.
 • Je geeft aandacht aan individuele en teamprestaties.

Ontwikkeling

Ontwikkel je leiderschapsvaardigheden met een leiderschapsprogramma en instrument voor omgevingsfeedback.

Leiderschapsprogramma ‘Moed, verbinding, openheid’

Volg voor meer verdieping het leiderschapsprogramma ‘Moed, verbinding, openheid’. Je directeur of decaan nodigt je uit voor dit programma. Het programma is voor:

 • hoogleraren;
 • directeuren;
 • afdelingshoofden.

Het programma bestaat uit:

 • een intakegesprek;
 • drie trainingsmodules;
 • intervisie. 

Bekijk in gROW

Omgevingsfeedback

Met dit instrument kun je feedback vragen aan medewerkers over hoe ze jou in je rol ervaren.

Bekijk in gROW

Downloads

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling