Tijdens het werk

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om medewerkers goed te begeleiden tijdens hun werk.

Jaargesprek

Als leidinggevende voer je eenmaal per jaar een jaargesprek met een medewerker. In het gesprek komen de samenwerking, wederzijdse afspraken van het afgelopen jaar en de doorgemaakte ontwikkeling van de medewerker ter sprake. 

Lees meer

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is een formele procedure en voer je alleen met een medewerker op het moment dat er mogelijk rechtspositionele gevolgen zijn. Voorbeelden daarvan zijn het wijzigen van een functie, een verlenging van het dienstverband of het indelen in een hogere salarisschaal. 

Lees meer

Arbeidsovereenkomst wijzigen

Tijdens de loopbaan van een medewerker vinden er regelmatig wijzigingen plaats in de arbeidsovereenkomst. Deze wijzigingen vragen om aanpassingen van de arbeidsovereenkomst. Als leidinggevende stem je deze wijzigingen af met jouw HR-contactpersoon. 

Lees meer

Extra beloning

Vind je dat een werknemer een extra beloning heeft verdiend? Overleg met jouw HR-contactpersoon om de mogelijkheden te bespreken. 

Lees meer

Werken met jaarafspraken

Wetenschappelijk personeel mag jaarafspraken maken over de te behalen resultaten, de te verrichten taken en de bereikbaarheid en aanwezigheid.

Lees meer

Screening management functies

In het kader van de integrale veiligheid krijgen (nieuwe) medewerkers in hogere (management) functies, een screening. Lees hier wat dit betekent

Lees meer

Geschenk ontvangen van derden

Het kan voorkomen dat een medewerker een geschenk of vergoeding ontvangt of aangeboden krijgt van een externe partij. Het is verboden om in functie geschenken of vergoedingen van derden te ontvangen of te vragen. Wanneer dit gebeurt en je medewerker wil het geschenkt houden dan moet jij als leidinggevende daarvoor toestemming geven.

Lees meer

Herplaatsingstraject

Een herplaatsingstraject start bij opheffing functie; arbeidsongeschiktheid om medische redenen waardoor terugkeer in de eigen functie niet mogelijk is; niet functioneren, verstoorde arbeidsverhoudingen. 

Lees meer

Aanvullende informatie vakantie- en verlofregeling

Extra informatie voor leidinggevenden m.b.t. vakantie en verlof van de medewerker en het hanteerbaar houden van een verlofstuwmeer.

Lees meer

Contact

Vragen? Neem contact op met je HR-contactpersoon.