Tijdens het werk

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om medewerkers goed te begeleiden tijdens hun werk.

Jaargesprek

Als leidinggevende voer je eenmaal per jaar een jaargesprek met een medewerker. In het gesprek komen de samenwerking, wederzijdse afspraken van het afgelopen jaar en de doorgemaakte ontwikkeling van de medewerker ter sprake. 

Lees meer

Beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is een formele procedure en voer je alleen met een medewerker op het moment dat er mogelijk rechtspositionele gevolgen zijn. Voorbeelden daarvan zijn het wijzigen van een functie, een verlenging van het dienstverband of het indelen in een hogere salarisschaal. 

Lees meer

Arbeidsovereenkomst wijzigen

Tijdens de loopbaan van een medewerker vinden er regelmatig wijzigingen plaats in de arbeidsovereenkomst. Deze wijzigingen vragen om aanpassingen van de arbeidsovereenkomst. Als leidinggevende stem je deze wijzigingen af met jouw HR-contactpersoon. 

Lees meer

Extra beloning

Vind je dat een werknemer een extra beloning heeft verdiend? Overleg met jouw HR-contactpersoon om de mogelijkheden te bespreken. 

Lees meer

Contact

Vragen? Neem contact op met je HR-contactpersoon.