Arbeidsovereenkomst wijzigen

Tijdens de loopbaan van een medewerker vinden er regelmatig wijzigingen plaats in de arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het verlengen of stopzetten van de arbeidsovereenkomst.
  • Omzetten van de arbeidsovereenkomst van tijdelijk naar vast.
  • Verhoging van het salaris.
  • De medewerker gaat andere werkzaamheden uitvoeren of op een andere afdeling werken.
  • De medewerker krijgt meer verantwoordelijkheden.

Deze wijzigingen vragen om aanpassingen van de arbeidsovereenkomst. Als leidinggevende vraag je advies aan jouw HR-contactpersoon en stem je de wijzigingen af. In de meeste situaties moet er een beoordelingsgesprek plaatsvinden en is de goedkeuring van de eindverantwoordelijke van de afdeling nodig. De medewerker ontvangt een ondertekende brief of (nieuwe) arbeidsovereenkomst waarin de aanpassingen en veranderingen zijn vastgelegd.

Bevorderingsbeleid wetenschappers

Veel faculteiten hebben een eigen bevorderingsbeleid vastgelegd. Dit is vaak een nadere invulling van de indelingscriteria voor onderzoek, onderwijs, valorisatie en organisatie, die geformuleerd zijn in het Universitair Functie Ordenen (UFO) systeem. Zo kan een leidinggevende nagaan aan welke eisen een medewerker moet voldoen om bevorderd te kunnen worden van bijvoorbeeld Universitair Hoofdocent 2 naar Universitair Hoofddocent 1. Het behalen van de BKO of eisen aan publicaties en citaties zijn voorbeelden van specificaties van de indelingscriteria. De leidinggevende kan voor advies terecht bij de eigen HR-afdeling.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling