Beoordelingsgesprek

Een beoordelingsgesprek is een formele procedure. Je leidinggevende geeft een eenzijdig oordeel over jouw functioneren. Dit is nodig wanneer bijvoorbeeld je contract wordt verlengd of je functie wijzigt.

Je direct leidinggevende is de beoordelaar. Bij de beoordeling wordt gekeken naar je functieprofiel. De beoordeling wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier. Dit wordt met jou besproken tijdens het gesprek. De beoordeling kan rechtspositionele gevolgen hebben, zoals toekenning van een extra periodiek of beëindiging van je arbeidsovereenkomst.

Downloads

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling