Conflicten en ongewenst gedrag

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een veilig en prettig werkklimaat. Er kunnen situaties zijn waarbij er conflicten of verstoorde verhoudingen ontstaan op de werkvloer. Medewerkers hebben dan de mogelijkheid om naar een vertrouwenspersoon of ombudsfunctionaris te gaan, maar komen vaak ook bij jou met vragen.

Als leidinggevende kan je in dergelijke situaties advies vragen bij een vertrouwenspersoon, de ombudsfunctionaris of de HR adviseur. Door het Netwerk Universitaire Vertrouwenspersonen Nederland is een richtlijn opgesteld over het omgaan met agressie, conflicten, intimidatie en pesten:

Medewerkers kunnen op gROW een training volgen over het omgaan met een arbeidsconflict. 

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

Medewerkers kunnen een klacht indienen over ongewenste omgangsvormen. Meer informatie daarover lees je hier.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling