Geschenken bij jubilea en persoonlijke feestdagen

Als een medewerker van Radboud Services een jubileum viert, ergens anders gaat werken of met pensioen gaat kun je als leidinggevende van Radboud Services een cadeau kopen en een etentje of een borrel organiseren. Bekijk de tabel om te zien hoeveel je kunt uitgeven per type jubileum.

Ambtsjubileum

Als een medewerker een bepaald aantal jaar in dienst is, is er geld beschikbaar om een cadeau te kopen. Daarnaast is er ruimte om een etentje met collega's en een receptie te organiseren. Bekijk hoeveel je kan besteden aan het jubileum.

25 jaar

  • Cadeau/bloemen: maximaal €100
  • Etentje met collega's: maximaal €600

40 jaar

  • Cadeau/bloemen: maximaal €150
  • Etentje met collega's: maximaal €750

Naast een cadeau en een etentje is er ruimte voor een receptie (max. 75 personen) of koffie en taart voor de hele afdeling. Bekijk hiervoor de tarieven van Food & Beverage.

Einde dienstverband bij Radboud Services

Dienstverband

Wat

Bedrag

Korter dan 6 maanden Bloemen maximaal €25
6 maanden tot 2 jaar Cadeau/bloemen maximaal €50
2 tot 10 jaar Cadeau/bloemen maximaal €100
  Koffie/taart of borrel met de afdeling Tarieven Food & Beverage
Langer dan 10 jaar Cadeau/bloemen maximaal €150
  Receptie op universiteitsterrein (max 75 personen) of 
Etentje met collega's + koffie en taart voor de hele afdeling
Tarieven Food & Beverage
Pensionering Cadeau/bloemen maximaal €200
 

Receptie op universiteitsterrein, maximaal uit te nodigen: 100 personen en 

(aansluitend) etentje met maximaal 15 personen (bij voorkeur op universiteitsterrein)

Tarieven Food & Beverage

 

Persoonlijke zaken

Geboorte Cadeau/bloemen maximaal €50 
Huwelijk Cadeau/bloemen maximaal €50
Ontvangen onderscheiding Bloemen maximaal €25
Ziekte Bloemen maximaal €25

De leidinggevende bespreekt met de medewerker de wensen en geeft toestemming voor het maken van de desbetreffende kosten.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.