Hoge werkdruk herkennen en aanpakken

Hoe herken je als leidinggevende hoge werkdruk in je team of afdeling? Iedereen gaat op een andere manier om met stress. Let als leidinggevende vooral op of iemand ander gedrag vertoont. Er zijn signalen die kunnen wijzen op te veel stress en aanleiding geven om in gesprek te gaan.

Signalen

Gebruik de onderstaande checklist om de werkdruk te herkennen. Stel samen vast of er daad-werkelijk sprake is van werkstress:

 • Klagen over lichamelijke klachten, vermoeidheid of slecht slapen
 • Prikkelbaar / neerslachtig
 • Vergeetachtig / ongewoon veel fouten maken concentratieproblemen
 • Regelmatig te laat komen of verzuimen
 • Moeite hebben met veranderingen in het werk of in de planning
 • Veel klagen of cynische opmerkingen maken
 • Trager werken dan anders, niets meer af kunnen krijgen
 • Structureel te lange werkdagen maken
 • Van de hak op de tak springen
 • Afstandelijk zijn of teruggetrokken

Sommige mensen hebben eigenschappen die hen extra gevoelig kunnen maken voor het ervaren van hoge werkdruk, bijvoorbeeld:

 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Altijd controle willen houden
 • Zichzelf wegcijferen
 • Grote loyaliteit
 • Plichtsgetrouw
 • Geen nee kunnen/willen/durven zeggen

Aan de andere kant hebben anderen juist eigenschappen die ervoor zorgen dat ze er juist goed mee om kunnen gaan, bijvoorbeeld:

 • Sneller tevreden kunnen zijn, imperfectie kunnen accepteren
 • Aan jezelf willen denken
 • Vermogen tot loslaten
 • Eigen grenzen kunnen bewaken
 • Relativerende houding
 • Mogen genieten
 • Rust bewaren

Omgaan met werkdruk in je team

De Koerskaart Werkdruk is een hulpmiddel om werkdruk binnen teams bespreekbaar te maken en aan te pakken. Het stimuleert medewerkers om zelf met het team de regie te nemen op dit onderwerp. Het helpt om de rode draad te vinden waar en wanneer de werkdruk wordt ervaren en samen te bespreken hoe de werkdruk te verlichten.

Koerskaart aanvragen

Heb je een team waarvoor het zinvol is om hiermee aan de slag te gaan? Of heb je vragen over de inhoud of begeleiding van de koerskaart? Neem dan contact op met HR-ontwikkeling [at] ru.nl (HR-ontwikkeling[at]ru[dot]nl) en vraag de Koerskaart Werkdruk aan.

Met medewerker in gesprek over hoge werkdruk

Heb je signalen opgepikt dat een medewerker last heeft van werkdruk neem dan het initiatief om op korte termijn met deze medewerker in gesprek te gaan. Er zijn een aantal tips voor het voeren van dit soort gesprekken:

 • Voer het gesprek in een afgesloten ruimte;
 • Bereid het gesprek goed voor;
 • Benoem concreet wat je ziet aan signalen (geef hier concrete voorbeelden bij), benoem het effect op jou en vraag of de medewerker de signalen herkent;
 • Spreek je zorgen uit. Benoem dat het gesprek geen beoordeling van het werk is;
 • Vraag waar de stress vandaan komt, wat de belangrijkste oorzaak is én hoelang de medewerker hier al last van heeft;
 • Vraag goed door, vraag om concrete voorbeelden/situaties;
 • Stel open vragen: neutraal, uitnodigend, kort;
 • Check of de medewerker nog tot herstel komt, wat gaat nog goed, wat geeft nog plezier?
 • Vat samen en baken het probleemgebied af (wat is het belangrijkste knelpunt) en geef aan dat je samen met de ander wilt kijken hoe het anders kan;
 • Check wat medewerker zelf al heeft gedaan aan stressreductie (goed doorvragen);
 • Bedenk samen wat mogelijke concrete oplossingen zijn. Laat de medewerker zoveel mogelijk zelf bedenken, waar hij/zij zelf invloed op heeft. Vraag wat je kan doen om te helpen. Probeer tot concrete veranderingen te komen;
 • Diagnosticeer niet, blijf in de rol van leidinggevende;

Als er nader onderzoek nodig is, doe dat dan in overleg met de personeelsadviseur en/ of bedrijfsarts.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.