Loopbaanbeleid hoogleraren

Loopbaanontwikkeling

Faculteiten kunnen tracks afsluiten met talentvolle interne of externe UHD’s als traject richting het hoogleraarschap. Het betreft een traject waarin een medewerker zich kwalificeert voor het hoogleraarschap volgens de facultaire hoogleraarscriteria. Het benoemen tot hoogleraar is de verantwoordelijkheid van het college van bestuur en daarbij gelden de vaste benoemingsprocedures, zoals beschreven in bijlage 3.

Loopbaanontwikkeling naar het hoogleraarschap kan van start gaan zodra het college van bestuur hiervan op de hoogte is gebracht. Bij de melding aan het college van bestuur geeft de faculteit aan hoe zij het proces rondom de loopbaanontwikkeling inricht. Na de melding geeft het college van bestuur toestemming voor gesloten werving en kan de loopbaanontwikkeling met de kandidaat worden gestart. Na een succesvolle afronding van de track start de reguliere procedure tot de benoeming van de hoogleraar.

Hogere leidinggevende posities

Bij het aanstellen van personeel in hogere leidinggevende en managementposities zijn leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten van kandidaten het belangrijkste criterium voor een rol als leidinggevende. De rol van onderzoeks-, onderwijs of opleidingsdirecteur wordt in de regel ingevuld door hoogleraren, maar kan bij uitzondering door een UHD worden ingevuld.

Leiderschap

Nieuw benoemde hoogleraren worden uitgenodigd voor een tweedaags seminar. Tijdens dit seminar reflecteren zij met collega hoogleraren op de functie van hoogleraar binnen de Radboud Universiteit en haar strategische context. Ze gaan met elkaar in gesprek over wat ze ervaren in de dagelijkse praktijk, waarin ze zich willen ontwikkelen en hoe ze van betekenis zijn voor de universiteit. Het seminar biedt hen de mogelijkheid om hun netwerk aan collega hoogleraren binnen de Radboud Universiteit verder uit te breiden en verdiepende gesprekken te voeren met diverse gastsprekers, waaronder de leden van het college van bestuur.