Nevenwerkzaamheden beoordelen

We stimuleren dat medewerkers ook buiten de Radboud Universiteit actief zijn in de maatschappij. Daarom staan we positief tegenover nevenwerkzaamheden, mits deze niet interfereren met de reguliere werkzaamheden en mits dit transparant wordt geregeld.

Bij het invoeren van de nevenfunctie op de profielpagina kan de medewerker aangeven of het een nevenfunctie is die gemeld moet worden. Als dat het geval is gaat er een melding naar de leidinggevende. De leidinggevende geeft er advies over en legt de nevenfunctie vervolgens voor aan bevoegd gezag (zoals de decaan / divisiedirecteur) ter goedkeuring of afwijzing.

Contact

Neem contact op met de HR-medewerker van je afdeling.

Contactafdeling