Nevenwerkzaamheden beoordelen (leidinggevende)

Gebruik dit stappenplan om advies te geven over het afwijzen of goedkeuren van nevenwerkzaamheden van medewerkers in BASS

Stappenplan

 1. Voorzie de taak (de nevenactiviteit) van een advies.

  Zodra een medewerker een nevenactiviteit geregistreerd heeft, ontvang je als leidinggevende bericht via de werklijst in BASS. De taak wordt geopend door deze te selecteren en te openen. Door de link te openen wordt het invoerscherm voor het invoeren van een advies geopend.

 2. Maak bij 'advies leidinggevende' de keuze of goedkeuren of afwijzen

  Als leidinggevende geef je een advies of de nevenfunctie van de betrokkene naar jouw mening dient te worden goedgekeurd of afgewezen. Als je het advies afwijzen geeft is een motivatie verplicht. In het andere geval is de motivatie optioneel.

  In de rubriek nadere voorwaarden worden afspraken vastgelegd tussen betrokkene en leidinggevende waaronder de nevenfunctie kan worden uitgeoefend. De nadere voorwaarden worden opgeslagen in het digitaal personeelsdossier van betrokken medewerker.

  Let op: de velden motivatie en nadere voorwaarden zijn zichtbaar voor de betrokken medewerker, wanneer deze bericht ontvangt over de goedkeuring of afkeuring.

  Ontheffing van publicatie: dit blok is alleen zichtbaar en in te vullen wanneer de betrokkene een verzoek tot ontheffing publicatie heeft ingediend. Als leidinggevende adviseer je of volgens jou de ontheffing tot publicatie dient te worden goedgekeurd of afgewezen.

 3. Kies voor 'vastleggen'

  Het advies gaat dan verder in het proces richting 'beslissing' door bevoegd gezag.