Benoemingsprocedure topkader

Als je topkader* wilt werven en benoemen, heb je te maken met een andere procedure dan de reguliere procedure. 

*Onder topkader wordt verstaan: (vice-)decanen, hoogleraren, secretaris van de universiteit, algemeen directeur Radboud Services, directeuren bedrijfsvoering, divisiedirecteuren Radboud Services en niet-wetenschappelijk personeel vanaf schaal 15.

Werven: praktische adviezen

Voorafgaand aan de werving wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. Over de werkwijze van de werving worden vooraf expliciet en transparant afspraken gemaakt met het College van Bestuur (CvB).  Je kunt er ook voor kiezen om de werving uit te besteden, bijvoorbeeld door een executive wervings- en selectiebureau in te schakelen. HR kan hierbij adviseren.

Praktische adviezen voor BAC

Procedure bij (her)benoemingen

Benoemingsprocedure (vice-)decanen
De formele procedure voor benoemingen van (vice-)decanen staat beschreven in Artikel 17 Structuurregeling Radboud Universiteit en artikel 11 Bestuurs- en Beheersreglement Radboud Universiteit.

Inleidende informatie m.b.t. het benoemen van directeuren bedrijfsvoering, algemeen directeur Radboud Services en divisiedirecteuren Radboud Services

Sabbatical, onkostenvergoeding en declaraties topkader

Als je topkader benoemt, hou er dan rekening mee dat sabbatical, onkostenvergoeding en declaraties voor sommige functies afwijken van de reguliere procedures.