Checklist selectieprocedure

In deze checklist lees je over de te volgen stappen in het selectieproces. 

1. Kandidaten selecteren 

Als selectiecommissie maak je een eerste selectie op basis van de brieven. Hiervoor kun je de cv beoordelingsmatrix gebruiken. 

Een kandidaat is intern als deze:

  • Werknemer is van de Radboud Universiteit (arbeidsovereenkomst).
  • Ex-werknemer is van de Radboud Universiteit: gedurende de eerste twee jaren dat de kandidaat een werkloosheidsuitkering WW/BWNU ten laste van de Radboud Universiteit ontvangt.
  • Ex-werknemer is van de Radboud Universiteit en wegens opheffing van functie of vermindering van het aantal uitwisselbare functies is ontslagen: gedurende de gehele periode dat de kandidaat een werkloosheidsuitkering WW/BWNU ten laste van de Radboud Universiteit ontvangt.
  • Studentmedewerker bij Campus Detachering is: gedurende de periode dat de kandidaat bij de Radboud Universiteit tewerkgesteld bent.
  • Als uitzendkracht bij de Radboud Universiteit tewerkgesteld is.
  • Gedetacheerd is bij de Radboud Universiteit.

2. Kandidaten uitnodigen 

Na de eerste selectie informeert de vacaturehouder of HR via een statuswijziging in Varbi de afdeling Recruitment over wie er wordt uitgenodigd, afgewezen of op de reservelijst gezet. Doe dit uiterlijk drie weken na de sluitingsdatum van de vacature. De uitnodigingen worden door de vacaturehouder of HR (of eventueel een managementassistent) zelf verzonden via Varbi. De e-mails voor afwijzingen en reserves worden door Recruitment verzonden. 

3. Het gesprek 

Houd tijdens het selectiegesprek rekening met uitsluitingsmechanismen zoals de genderbias. Lees over best practices en de mogelijkheden binnen het Christine Mohrmann programma binnen de Radboud Universiteit om gender bias te voorkomen. 

4. Evaluatie sollicitatiegesprekken 

  • Evalueer met de selectiecommissie de sollicitatiegesprekken. Een interne kandidaat heeft bij gelijke geschiktheid voorrang op externe kandidaten.  
  • De vacaturehouder bericht met een statuswijziging via Varbi over de uitkomst van de gesprekken. 
  • Verwijder opgeslagen documenten van de sollicitanten binnen vier weken na afronding van de sollicitatie. 

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Recruitment: 

+31 24 361 11 73

Contactafdeling